Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Zawieranie umów w ramach PPK – jak robić to prawidłowo?

Rafał Szwabo

Rafał Szwabo

Dyrektor ds. Planów Emerytalnych w TFI Allianz Polska SA

Długość czytania:

10 stycznia 2020

W ramach PPK zawierane są dwie umowy: umowa o zarządzanie PPK (zawierana między pracodawcą a instytucją finansową) oraz umowa o prowadzenie PPK (zawierana między uczestnikiem PPK, w imieniu którego działa pracodawca, a instytucją finansową). Projekty obydwu powyższych wzorów umów, każdego z usługodawców PPK, są dostępne na portalu www.mojeppk.pl. Pracodawca nie musi samodzielnie przygotowywać tych umów.

Umowa o zarządzanie PPK w postaci elektronicznej

Ustawodawca celem ułatwienia procesu zawierania umów o zarządzanie PPK przewidział, że umowa o zarządzanie PPK będzie zawierana w postaci elektronicznej. W prakty­ce może to na przykład przybrać formę wypełnienia danymi aplikacji internetowej lub wydrukowania, podpisa­nia, a następnie przesłania drogą poczty elektronicznej skanów umowy. W praktyce dopuszczalne też powinno być zawierane umów o zarządzanie PPK na piśmie, z tym, że podmioty zatrudniające powinny pamiętać o obowiązu­jących je terminach.

Sprawdź czy Twoja firma jest w pełni przygotowana do wdrożenia PPK: POBIERZ CHECKLISTĘ

Co z tym PPK? - Pracownicze Plany Kapitałowe

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK i zapisanie uczestników

Natomiast forma zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie została określona w przepisach. Z uwagi na fakt, że ma ona kluczowe znaczenie dla powstania obowiązku nali­czania wpłat, rekomendowanym jest zawieranie jej na piśmie, a kluczowe znaczenie ma załącznik do tej umowy – lista uczestników PPK wraz z ich danymi.

 

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu uprościć przepływ informacji krążących po firmie. Pozwala zaoszczędzić czas, przypisać koszty do właściwego projektu i miejsca w organizacji, ocenić potencjał przepływu pieniędzy (tzw. cashflow), ale też monitorować procesy przepływu informacji. Jak przepływ dokumentów wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym materiale.

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik