Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Zmiany w stawkach ryczałtu na 2024 rok – co musisz wiedzieć?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

19 marca 2024

W 2024 roku aktualizacji uległy limity przychodów w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Co warto wiedzieć zarówno o nich, jak i o samych stawkach podatku obowiązujących od stycznia?

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podstawowe informacje

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania działalności gospodarczej, umożliwiająca prowadzenie uproszczonej księgowości. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku osiągnięty przychód (po uwzględnieniu wszystkich odliczeń, jakie przysługują przedsiębiorcy). Stawki podatku są różne – wahają się pomiędzy 2% a 17% w zależności od rodzaju działalności gospodarczej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dobry wybór szczególnie dla tych osób, które w związku z prowadzoną firmą nie ponoszą wysokich kosztów – nie ma bowiem możliwości wliczania wydatków w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na tę formę opodatkowania, nie mogą również odliczać ulgi na dziecko ani rozliczać się ze współmałżonkiem.

 

Ryczałt a limity przychodów 2024

Chcąc korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorca musi spełniać pewne warunki związane z limitami przychodów. Wybór tej formy opodatkowania działalności jest możliwy, jeśli podatnik osiągnął w poprzednim roku:

 • przychody z samodzielnie wykonywanej działalności w wysokości maksymalnie 2 000 000 euro (9 218 200 zł);
 • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, o ile łączne przychody wspólników nie były większe niż 2 000 000 euro (9 218 200 zł).

Jeśli natomiast przychody są wyższe niż 921 820 zł, przedsiębiorcy mogą korzystać z kwartalnego rozliczenia ryczałtu. W 2023 roku limit dla ryczałtu wynosił 9 654 400 zł, z kolei prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu przysługiwało przedsiębiorcom, których przychody w 2022 roku nie były wyższe niż 965 440 zł.

Limity przelicza się na złotówki zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rozliczany rok podatkowy.

Przeczytaj także: Przepisy podatkowe a KSeF. (symfonia.pl)

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 roku

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą w zależności od rodzaju działalności od 17% do 2%:

 • 17% – stawka stosowana przez przedsiębiorców, którzy wykonują usługi w ramach wolnego zawodu, m.in. księgowego, adwokata, tłumacza, rzecznika patentowego czy doradcy podatkowego;
 • 15% – stawka dostępna dla przedsiębiorców zajmujących się m.in. magazynowaniem i przechowywaniem cieczy oraz gazów, nabywaniem praw licencyjnych, marketingiem, reklamą, fotografią, dziennikarstwem czy pośrednictwem w hurtowej sprzedaży. 15-procentowy ryczałt dotyczy również firm świadczących usługi z zakresu ubezpieczeń, doradztwa podatkowego i finansów (innych niż te świadczone w ramach wolnego zawodu), a także przedsiębiorstw działających w zakresie badania rynku, usług kulturalnych i rozrywkowych, turystyki czy sportu i rekreacji;
 • 14% – stawka stosowana przez przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz biur inżynieryjnych, architektonicznych i tych zajmujących się projektowaniem;
 • 12% – stawka dostępna dla przedsiębiorców zajmujących się programowaniem, instalowaniem oprogramowania, zarządzaniem systemami informatycznymi i siecią oraz doradztwem w zakresie oprogramowania i urządzeń komputerowych;
 • 10% – stawka stosowana w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości będących składnikiem majątku, które wykorzystywano w działalności gospodarczej, a także w przypadku wartości niematerialnych i prawnych;
 • 8,5% (limit przychodów do 100 000 zł, po jego przekroczeniu – stawka 12,5%) – stawka stosowana w przypadku usług najmu, podnajmu lub dzierżawy nieruchomości, usług związanych z zakwaterowaniem, usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, a także wynajmu aut. Jest ona dostępna również dla innych działalności usługowych, muzeów, instytucji kultury, bibliotek, firm świadczących usługi gastronomiczne w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz firm wykonujących usługi w zakresie zapobiegania pożarom;
 • 5,5% – stawka dostępna dla przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą oraz firm zajmujących się robotami budowlanymi i przewozem towarów taborem samochodowym o ładowności większej niż 2 tony. Stawką tą objęte są też formy płatności przy użyciu kart, żetonów itp.;
 • 3% – stawka stosowana przez firmy świadczące usługi gastronomiczne (z wyjątkiem wspomnianej wcześniej sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%) i usługi z zakresu handlu (o ile nie są one wymienione w innych stawkach);
 • 2% – stawka dostępna dla przychodów ze sprzedaży produktów zwierzęcych i roślinnych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, które zostały przetworzone inaczej niż w sposób przemysłowy.

Jak przestawić się na elektroniczne fakturowanie?

Pobierz bezpłatny poradnik, jak przejść na KSeF

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *