Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Optymalizacja podatkowa – czym jest i jak ją stosować, by uniknąć problemów z fiskusem?

Urszula Holik

Urszula Holik

Długość czytania:

8 lipca 2024

Optymalizacja podatkowa to temat, który budzi coraz większe zainteresowanie – nie tylko wśród dużych korporacji, lecz również właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw. Trudno się temu zresztą dziwić, bo obniżenie obciążeń podatkowych może okazać się skutecznym sposobem na poprawę płynności finansowej każdej firmy – niezależnie od jej wielkości, profilu działalności czy branży, w której działa. Z jej stosowaniem wiąże się jednak wiele wątpliwości. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj ten poradnik i sprawdź, jakie są legalne metody optymalizacji podatkowej, czym różni się ona od unikania opodatkowania oraz jak opracować efektywną strategię podatkową dla swojej firmy.

Spis treści:

Najważniejsze informacje w skrócie:

  • Optymalizacja podatkowa to zbiór działań, które pozwalają na zmniejszenie obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Taki efekt można uzyskać poprzez stosowanie dozwolonych prawnie rozwiązań, które umożliwiają zminimalizowanie wysokości podatków lub też rozłożenie ich w czasie.
  • Optymalizacja podatkowa nie jest tym samym co unikanie opodatkowania. Drugi z terminów odnosi się do tych wszystkich praktyk, które nie mieszczą się w granicach obowiązującego prawa podatkowego.

Jak płacić niższe podatki – poradnik dla przedsiębiorców

Wysokość obciążeń fiskalnych stanowi jeden z kluczowych czynników kształtujących wyniki finansowe i możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa. Konieczność odprowadzania podatków wpływa bowiem na poziom środków, jakie można przeznaczyć na inwestycje, wynagrodzenia dla pracowników czy wypłaty dywidendy dla wspólników. Właśnie dlatego coraz więcej przedsiębiorców poszukuje metod i rozwiązań pozwalających na uzyskanie oszczędności podatkowych, z zachowaniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Istniejący w Polsce system opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej umożliwia skuteczne i w pełni legalne obniżenie obciążeń fiskalnych. Korzystanie z przewidzianych w nim możliwości – w dłuższej perspektywie – może przełożyć się na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w dalszej części tego poradnika.

Optymalizacja podatkowa – co to takiego?

Optymalizacja podatkowa to termin, który nie został jak dotąd zdefiniowany na gruncie przepisów krajowego prawa podatkowego. Właśnie dlatego powyższe pojęcie budzi wiele kontrowersji. Najczęściej jednak opisuje się je jako zbiór różnego rodzaju działań, które mieszczą się w granicach obowiązującego prawa i mają na celu zmniejszenie obciążeń, jakie ponosi podatnik w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Wspomniane wyżej działania mogą odnosić się do różnego rodzaju podatków – właśnie dlatego niekiedy mówi się o optymalizacji w zakresie PIT, CIT lub VAT. Wybór najlepszej strategii podatkowej w każdym z tych obszarów wymaga dogłębnej analizy sytuacji przedsiębiorstwa, a w tym ustalenia wysokości przychodów i kosztów oraz określenia, z jakiego rodzaju ulg podatkowych może skorzystać przedsiębiorca.

Przykłady optymalizacji podatkowej

Optymalizacja podatkowa obejmuje różnego rodzaju działania, które mają pozwalać na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Wśród ich przykładów wymienić można:

  • wybór najkorzystniejszej dla danego podatnika formy opodatkowania dochodów,
  • rozliczanie kosztów i strat podatkowych,
  • korzystanie z przewidzianych w przepisach prawa podatkowego ulg i zwolnień podatkowych,
  • restrukturyzacja przedsiębiorstwa, mająca na celu obniżenie obciążeń podatkowych,
  • planowanie podatkowe i przesuwanie terminu wystawiania faktur,
  • kwartalne rozliczanie podatków,
  • stosowanie odpisów amortyzacyjnych, a także estońskiego CIT.

Niektórzy eksperci w zakresie prawa podatkowego, do przykładów optymalizacji podatkowej zaliczają także takie działania, jak tworzenie podatkowych grup kapitałowych czy przenoszenie działalności gospodarczej za granicę. Warto jednak pamiętać, że legalność wspomnianych wyżej działań zależy od tego, czy podatnik spełnia także inne kryteria przewidziane w przepisach prawa.

Optymalizacja podatkowa a unikanie opodatkowania – najważniejsze różnice

Optymalizacja podatkowa bywa mylona z takimi praktykami jak unikanie opodatkowania czy uchylanie się od obowiązków podatkowych. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że te dwie ostatnie formy obejmują nielegalne działania, wykraczające poza granice legalnej optymalizacji. Nierzadko opierają się one na wykorzystywaniu luk prawnych lub schematów podatkowych mających na celu obejście obowiązujących przepisów. Granica między bezpieczną optymalizacją podatkową a unikaniem opodatkowania nie jest jednak jasno określona. Właśnie dlatego klasyfikacja danego działania zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i konkretnych okoliczności.

Jak obniżyć zobowiązania podatkowe – wskazówki dla przedsiębiorców

Istnieje wiele rozwiązań prawnych i biznesowych, które pozwalają na zredukowanie wysokości obciążeń fiskalnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Poniżej znajdziesz przykłady najczęściej stosowanych praktyk.

Wypróbuj Symfonia eBiuro!

Wybór optymalnej formy opodatkowania

Wybór najkorzystniejszej z perspektywy specyfiki prowadzonej działalności formy opodatkowania, to jedna z najczęściej stosowanych metod optymalizacji podatkowej. Przedsiębiorcy prowadzący działalność indywidualnie mogą rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, z zastosowaniem podatku liniowego lub przy pomocy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku spółek często stosowaną praktyką jest natomiast wdrażanie tzw. estońskiego CIT-u. Wybór optymalnej formy opodatkowania powinien być dopasowany do specyfiki prowadzonej działalności. Warto poprzedzić go również analizą poziomu kosztów i przychodów, możliwości skorzystania z różnego rodzaju ulg i zwolnień, a także planów rozwojowych przedsiębiorstwa.

Zobacz również: Jak zmienić formę opodatkowania i kiedy należy to zrobić?

Efektywne zarządzanie kosztami

Zarządzanie kosztami może okazać się skuteczną metodą optymalizacji podatkowej w przypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi dochód przedsiębiorcy. Uwzględnianie wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozwala w całkowicie legalny sposób obniżyć wysokość zobowiązania podatkowego. Warto jednak pamiętać, że na gruncie prawa podatkowego obowiązuje wiele szczegółowych regulacji dotyczących tego, jakiego rodzaju koszty i w jakiej wysokości może odliczyć przedsiębiorca. Więcej na ten temat piszemy w poradniku: wszystko, co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu.

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe to najczęściej wstęp do opracowania długoterminowej strategii podatkowej. Polega ono na przeprowadzeniu gruntownej analizy modelu biznesowego, pozwalającej na dobranie takich struktur i rozwiązań prawnych, które w dłuższej perspektywie czasu pozwolą na minimalizację wysokości należnych podatków. Efektem planowania podatkowego jest opracowanie różnych scenariuszy i modeli działalności oraz wybranie takiego wariantu, który w danej sytuacji okaże się najbardziej efektywny.

Korzystanie z ulg podatkowych i zwolnień

Na gruncie przepisów prawa podatkowego przewidziane zostały różnego rodzaju ulgi i zwolnienia, pozwalające obniżyć wysokość obciążeń fiskalnych. Możliwość ich zastosowania zależy jednak w dużym stopniu od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania, a także jego indywidualnej sytuacji. Warto zatem gruntownie przyjrzeć się dostępnym rozwiązaniom, przeanalizować kilka wariantów i wybrać ten, który okaże się najkorzystniejszy. Więcej informacji na temat ulg podatkowych dla przedsiębiorców znajdziesz w poradniku: podatki dla jednoosobowych działalności gospodarczych: 7 cennych wskazówek.

Monitorowanie zmian w przepisach

Zmiany w przepisach prawa podatkowego mogą skutkować tym, że wybrana forma opodatkowania okaże się mniej efektywna niż inna. Właśnie dlatego warto na bieżąco śledzić nowe regulacje, a także analizować szanse, jakie wynikają z możliwości ich zastosowania w swoim przedsiębiorstwie. Bardzo pomocna może okazać się także konsultacja z doradcą podatkowym – po zapoznaniu się ze specyfiką prowadzonej działalności opracuje on taką strategię podatkową, która korzystnie wpłynie na wyniki finansowe firmy.

Czy optymalizacja podatkowa jest legalna?

Działania mające na celu optymalizację podatkową są legalne wówczas, gdy mieszczą się w granicach przewidzianego prawa. Niekiedy zdarza się jednak, że przedsiębiorcy, chcąc uzyskać korzyści podatkowe, decydują się na stosowanie różnego rodzaju luk w przepisach. Agresywna optymalizacja podatkowa, nazywana również unikaniem opodatkowania, jest co do zasady działaniem sprzecznym z prawem. Jeśli w jej ramach podatnik dopuszcza się takich praktyk, jak ukrywanie części dochodów, fałszowanie dokumentów księgowych czy unikanie płacenia podatków w Polsce poprzez przeniesienie działalności za granicę, naraża się na karę przewidzianą w art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

Teraz już wiesz, jak osiągnąć optymalizację podatkową!

Optymalizacja podatkowa to skuteczny sposób na zmniejszenie obciążeń fiskalnych związanych z prowadzoną działalnością. Firmy, które umiejętnie ją stosują, mogą osiągnąć wiele korzyści np. w postaci zwiększenia puli środków niezbędnych do sfinansowania różnego rodzaju inwestycji. Warto jednak pamiętać, że ta metoda ma także pewne wady. Wynikają one m.in. z braku szczegółowych regulacji, dotyczących legalności różnego rodzaju praktyk, jak również konieczności przeprowadzenia wielu analiz pozwalających na znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *