Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Wnioski urlopowe: Ile rocznie możesz zaoszczędzić?

Elżbieta Czaplicka

Elżbieta Czaplicka

Długość czytania:

20 listopada 2019

Według raportu Instytutu Badań Rynkowych i Strategicznych Homo Homini przeciętnie aż 70% czasu pracy zajmują takie czynności, jak przygotowywanie raportów, obsługa wniosków i zapytań pracowników czy wprowadzanie danych do systemów informatycznych. Przeciążenie tego typu operacjami powoduje, że na sprawy strategiczne, takie jak zarządzanie rozwojem kadr, wdrażanie systemów motywacyjnych i systemów ocen, rekrutacja czy angażowanie się HR w bezpośrednie wspieranie osiągania rezultatów biznesowych, pozostaje zaledwie jedna czwarta czasu pracy.

Urlopy bieżące i zaległe Co można, a czego nie wolno

Jednym z zadań mocno obciążających działy kadrowe i HR jest obsługa wniosków urlopowych metodą tradycyjną. Specjaliści ds. kadr są nimi mocno obciążeni, tracą czas, który jest przeliczalny na pieniądze, które organizacja mogłaby zyskać, gdyby działy HR/kadrowe mogły zajmować się w tym czasie strategicznymi działaniami.

Metoda tradycyjna wygląda następująco:

  • Pracownik drukuje wniosek urlopowy,
  • przekazuje przełożonemu do akceptacji,
  • po uzyskaniu podpisu przekazuje do działu HR,
  • dział HR wprowadza wniosek do systemu, a następnie rozlicza urlop.

Oczywiście w tym przypadku największe obciążanie pracą spoczywa na dziale kadrowym. To tam specjalista musi ustalić ilość dni urlopu, który pracownik może wykorzystać na podstawie warunków zatrudnienia. Czyli jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi w zależności od rodzaju umowy i stażu pracy. Z kolei przełożony musi ustalić czy wnioskowany urlop jest uwzględniony w firmowym bądź działowym planie urlopowym, czy np. nie dochodzi do zbiegu zbyt wielu terminów urlopowych w tym samym czasie, co powodowałoby zbyt duże absencje. Po ostatecznych uzgodnieniach dział kadr musi także dokonać kolejnych obliczeń i ustaleń, jaki wymiar urlopu pozostał pracownikowi do wykorzystania.

Z tymi wszystkimi problemami nie trzeba się borykać w przypadku obsługi wniosków urlopowych za pomocą programów do obsługi obszaru kadrowego.

Obsługa elektroniczna za pomocą programu Symfonia HRcloud wygląda następująco:

  • Pracownik składa wniosek online,
  • przełożony w trybie online akceptuje wniosek,
  • dział HR rozlicza urlop na podstawie wniosku online.

W przypadku, gdy pracownik średnio składa w ciągu roku trzy wnioski urlopowe, a firma zatrudnia 100 osób, korzystanie z obsługi elektronicznej za pomocą Symfonii HRcloud pozwala zaoszczędzić na obsłudze tylko wniosków urlopowych nawet 150 godzin pracy w ciągu roku. Dla takiej przykładowej organizacji koszt obsługi papierowych wniosków może wynieść w ciągu nawet ok. 4 tys. zł.

Zamknięcie roku w kadrach i płacach

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu uprościć przepływ informacji krążących po firmie. Pozwala zaoszczędzić czas, przypisać koszty do właściwego projektu i miejsca w organizacji, ocenić potencjał przepływu pieniędzy (tzw. cashflow), ale też monitorować procesy przepływu informacji. Jak przepływ dokumentów wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym materiale.

Powiązane kategorie

Przywództwo

Wynagrodzenia

Zarządzanie
personelem

Zatrudnianie

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik