Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak oceny cykliczne wpływają na motywację pracowników?

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

20 sierpnia 2023

System okresowych ocen jest stosowany w wielu polskich przedsiębiorstwach. Stanowi on jeden z najskuteczniejszych sposobów motywowania pracowników do efektywniejszego działania i ciągłego rozwoju. W jaki sposób ocena cykliczna może więc wpływać na motywację osób zatrudnionych?

Cykliczne oceny pracowników – co to takiego?

Według definicji okresowa ocena pracownika to sąd o jego zachowaniu, postawach, cechach osobowości oraz efektach jego pracy. Stanowi ona skuteczne narzędzie umożliwiające określenie możliwości, kompetencji, nastawienia i wyników osoby zatrudnionej – m.in. pod kątem realizacji firmowych celów. Jak sama nazwa wskazuje, ocena cykliczna przeprowadzana jest regularnie – np. co kwartał, co pół roku lub raz w roku. Nie istnieje jeden uniwersalny system oceny pracowników dla każdej firmy. Na ocenę może bowiem wpływać wiele różnych czynników, m.in. system wartości pracowników, styl pracy w danym przedsiębiorstwie czy pozycja firmy na rynku. Ocena cykliczna to pewnego rodzaju informacja zwrotna zarówno na temat lepszych aspektów pracy danej osoby, jak i kwestii, które wymagają jeszcze poprawy. Dobrze skonstruowany system ocen okresowych powinien stymulować u osób zatrudnionych twórcze postawy, a ponadto – być obiektywny, funkcjonalny i kompleksowy.

Jak sztuczna inteligencja zmieni pracę działów personalnych

Pobierz e-book o AI w obszarze HR!

W jaki sposób ocena okresowa może motywować pracowników?

Ocena cykliczna to pewnego rodzaju informacja dla pracownika na temat tego, w jaki sposób wykonuje on swoje codzienne obowiązki. Jeśli pracodawca wypowiada się na temat pracy danej osoby w sposób pozytywny, jest to dla niej jasny przekaz: „Oby tak dalej”. Ocena na plus motywuje do dalszej tak efektywnej, wydajnej i skutecznej pracy w kolejnych tygodniach czy miesiącach. W przypadku popełnienia przez pracownika pewnych błędów ocena negatywna może z kolei motywować do poprawy działań na konkretnym obszarze i uniknięciu pomyłek w przyszłości. Warto jednak pamiętać o tym, aby system ocen okresowych traktować raczej jako rodzaj rozmowy na temat efektów pracy pracowników niż jako listę popełnianych przez nich błędów. W przeciwnym razie wcale nie będzie on skutecznie motywował do działania i dalszych starań. Przy ocenie cyklicznej nie należy również zapominać o feedbacku, czyli informacji zwrotnej od przełożonego. Często ma ona nawet jeszcze większe znaczenie niż sama ocena.

Przeczytaj także: Digitalizacja wniosków w obszarze HR: Korzyści a braki proceduralne

Na co mogą wpływać oceny cykliczne?

System cyklicznych ocen może skutecznie motywować do efektywnej, wydajnej pracy w przyszłości – badania potwierdzają, że między ocenami okresowymi a wzrostem motywacji da się zauważyć ścisły związek. Wspomaga on dalszy rozwój zawodowy pracowników i pomaga im osiągać jeszcze lepsze wyniki w pracy. Jeśli został popełniony błąd, ocena motywuje z kolei do poprawy na danym polu zawodowym – tak, aby w przyszłości nie miały już miejsca podobne pomyłki. Dzięki wzrostowi motywacji i zaangażowania pracowników ocena okresowa może stanowić bazę do stworzenia konkretnego modelu ścieżek kariery zawodowej oraz awansów.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *