Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Analiza danych kadrowo-płacowych: wykorzystanie danych do podejmowania decyzji strategicznych

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

23 lutego 2024

Działy HR każdego dnia analizują dziesiątki danych kadrowo-płacowych, pomocnych w podejmowaniu ważnych firmowych decyzji. W jaki sposób można wykorzystać pozyskiwane na co dzień informacje do rozwoju przedsiębiorstwa?

 

Dane kadrowo-płacowe analizowane przez działy HR

Pracownicy działu kadr i płac każdego dnia zarządzają wieloma danymi – im większa jest organizacja, tym więcej informacji. Analiza danych kadrowo-płacowych obejmuje m.in.:

  • monitorowanie czasu pracy zatrudnionych w firmie osób;
  • naliczanie wynagrodzeń za pracę;
  • tworzenie umów dla pracowników;
  • zakładanie kartotek zatrudnionych osób;
  • przygotowywanie świadectw pracy;
  • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  • analiza zmian w przepisach prawa pracy;
  • tworzenie list płac.

To tylko kilka spośród wielu obowiązków działów HR. Do ich zadań należy również współpraca z licznymi instytucjami i urzędami – m.in. Urzędem Skarbowym lub ZUS-em – czy kontrolowanie terminów badań pracowników lub zakończenia umów. Wszystkie dane, które działy HR analizują każdego dnia, można wykorzystać do podejmowania ważnych strategicznych decyzji.

 

Analiza danych kadrowo-płacowych a podejmowanie decyzji strategicznych w firmie

Dane analizowane każdego dnia przez działy HR mają duży wpływ na wiele podejmowanych w firmie decyzji. Sprawdź, w jaki sposób konkretne informacje na temat kadr i płac mogą pomagać w codziennych działaniach przedsiębiorstwa.

 

Znajomość potrzeb i zachowań zatrudnionych

Analiza czasu pracy zatrudnionych w firmie osób umożliwia lepsze zrozumienie ich potrzeb oraz zachowań. Ewidencja jasno wskazuje na zainteresowanie pracowników pracą w trybie zdalnym czy na ich preferencje względem godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Może to ułatwiać m.in. ustalanie grafiku, podjęcie decyzji o dodatkowym dniu na home office czy pomoc w organizacji dnia pracowników-rodziców.

 

Zapotrzebowanie na nowych pracowników

Dzięki analizie danych kadrowo-płacowych można określić również, jakich specjalistów powinna szukać firma podczas kolejnej rekrutacji. Informacje o wydanych świadectwach pracy jasno wskazują na to, które stanowiska pracy są w danym momencie wolne.

 

Koszty wynagrodzeń

Dane związane z ewidencją czasu pracy okazują się pomocne podczas ustalania kosztów wynagrodzenia. Przykładowo, analizując informacje na temat absencji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracodawca wie, który pracownik powinien odebrać nadgodziny lub odpracować nieobecności. Brak dokładnych raportów na temat godzin pracy osób zatrudnionych mógłby wywołać chaos i skutkować wypłacaniem nieadekwatnych wynagrodzeń.

Przeczytaj także: Urlop okolicznościowy – kiedy i komu przysługuje? – Symfonia

Poszukiwanie oszczędności

Analiza kosztów zatrudnienia pozwala wyodrębnić obszary, które mogą przynieść firmie oszczędność – bez utraty zadowolenia osób zatrudnionych i konkurencyjności wypłat. Umożliwia ona również podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych pod względem ekonomicznym.

Zaczynasz swoją przygodę z HR?

Pobierz niezbędną pomoc - Checklistę HR

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *