Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Wszystko, co musisz wiedzieć o zwolnieniu chorobowym na wypowiedzeniu

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

11 lutego 2024

Zwolnienie lekarskie to jedno z podstawowych praw każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Niekiedy zdarza się, że łączy się on z okresem wypowiedzenia. Jakie prawa ma w tym przypadku pracodawca, a czego może oczekiwać sam pracownik?

 

Zwolnienie chorobowe – podstawowe informacje

Zwolnienie chorobowe, nazywane również zwolnieniem lekarskim lub L4, przysługuje zatrudnionemu, który z powodu choroby nie jest zdolny do wykonywania pracy. Może z niego skorzystać także pracownik zajmujący się chorym członkiem rodziny. To jedno z podstawowych praw każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Mają do niego prawo również zatrudnieni na umowie zlecenie, o ile opłacają składki ZUS. Zwolnienie chorobowe wystawia lekarz po przeprowadzeniu badania i dokonaniu oceny stanu zdrowia pacjenta lub członka rodziny wymagającego opieki. Przesyła on elektroniczne zwolnienie e-ZLA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z kolei urząd udostępnia je elektronicznie samemu pracodawcy. Wynagrodzenie za czas przebywania na zwolnieniu chorobowym przysługuje pracownikowi przez 33 dni w roku kalendarzowym (dla osób w wieku 50+ okres ten wynosi 14 dni). W tym czasie wypłaca je pracodawca, jednak jeśli L4 przedłuży się o dodatkowe dni, płatnikiem staje się ZUS.

W przypadku choroby lub odosobnienia związanego z chorobą zakaźną pracownik otrzymuje 80% swojego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast L4 wynika z wypadku w drodze z lub do pracy, choroby w trakcie ciąży czy dawstwa komórek, tkanek lub narządów, świadczenie odpowiada 100% pensji. Co ważne, wynagrodzenie chorobowe przysługuje za cały okres określony w zwolnieniu – a więc włącznie z dniami wolnymi od pracy.

 

L4 a okres wypowiedzenia

Pracownik ma prawo złożyć wypowiedzenie w trakcie zwolnienia lekarskiego. Przełożony musi jednak mieć możliwość zapoznania się z treścią dokumentu. Co więcej, przebywając na okresie wypowiedzenia, pracownik wciąż jest objęty ubezpieczeniami – a to oznacza prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego. Niekiedy mówi się, że zwolnienie chorobowe wpływa na długość okresu wypowiedzenia – nie jest to jednak prawdą. L4 ani go nie skraca, ani nie wydłuża. A co w sytuacji, gdy okres wypowiedzenia się zakończył, a zwolnienie chorobowe w dalszym ciągu obowiązuje? W takim przypadku świadczenie wypłaca ZUS. Były pracownik może otrzymywać je w sytuacji, gdy zachorował w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy lub jeżeli choroba trwała co najmniej 30 dni.

 

Wypowiedzenie umowy w trakcie zwolnienia lekarskiego – czy to możliwe?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie ma prawa zwolnić osoby przebywającej na zwolnieniu chorobowym. Podlega ona w tym czasie specjalnej ochronie – przełożony nie może zwalniać osób, które są w pracy nieobecne. Istnieją jednak pewne wyjątki, w przypadku których możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Mowa o sytuacji, w której choroba pracownika trwa ponad 3 miesiące, a on sam pracował w danej firmie krócej niż 6 miesięcy.

Przeczytaj także: Urlop okolicznościowy – kiedy i komu przysługuje? – Symfonia

Rozwiązanie umowy w trakcie L4 jest możliwe także wówczas, gdy pracownik był niezdolny do pracy przez okres dłuższy niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku z tytułu niezdolności do pracy oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Dotyczy to jednak osób zatrudnionych u danego pracodawcy przynajmniej przez pół roku lub tych, których niezdolność do pracy wynikała z wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.

 

Zwolnienie chorobowe na wypowiedzeniu a niewykorzystany urlop

Co do zasady pracownik ma obowiązek wykorzystać dni urlopowe w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Może się jednak zdarzyć, że właśnie w okresie wypowiedzenia będzie on przebywał na zwolnieniu chorobowym. W takiej sytuacji pracodawca wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dotyczy to jednak wyłącznie przypadków, w których zwolnienie lekarskie obejmuje cały okres wypowiedzenia. Podczas zwolnienia lekarskiego nie ma bowiem możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może też wykorzystać urlopu po powrocie z L4, ponieważ – jak już wspomnieliśmy – zwolnienie nie przedłuża okresu wypowiedzenia. Jeżeli natomiast zatrudniony otrzyma zwolnienie chorobowe, będąc już na urlopie w okresie wypowiedzenia, zwolnienie to powoduje natychmiastowe przerwanie urlopu wypoczynkowego.

 

Zaczynasz swoją przygodę z HR?

Pobierz niezbędną pomoc - Checklistę HR

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *