Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Czym jest PKD – czy każdy przedsiębiorca musi mieć kod PKD? 

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

2 grudnia 2022

Czym jest PKD

Czy każdy przedsiębiorca musi mieć kod PKD? 

W czasach cyfrowej transformacji biznesu założenie firmy jest coraz łatwiejsze i w dużej mierze możliwe do przeprowadzenia online. Wystarczy kilka kliknięć by wpisać swoje nowo założone przedsiębiorstwo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Łatwość i prostota zakładania i rejestrowania biznesu nie oznacza jednak, że proces ten nie zawiera pewnych obowiązkowych kroków, bez których nie możemy uruchomić przedsięwzięcia. Jednym z takich obowiązków jest wybór oraz zgłoszenie działalności do rejestru Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).  

Czym jest PKD 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest systemem, który porządkuje i klasyfikuje wszystkie istniejące rodzaje działalności biznesowej. Odnosi się zarówno do branż, jak i sektorów. Poszczególne branże i sektory są odpowiednio posegregowane zgodnie ze swoimi właściwościami. Struktura PKD składa się z pięciu poziomów: sekcji, działu, grupy, klasy oraz podklasy. Taki podział gwarantuje uporządkowaną klasyfikację, dzięki której w dość prosty sposób można odnaleźć kod PKD odpowiedni dla działalności, którą zamierzamy zarejestrować.  

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kodu PKD 

Najogólniej można powiedzieć, że obowiązek posiadania kodu PKD dotyczy przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Jest tak dlatego, że odpowiedni dla naszej działalności kod PKD musimy podać rejestrując przedsiębiorstwo w CEIDG. Ponadto kod PKD należy podać rejestrując spółkę osobową lub cywilną w KRS. Należy pamiętać, że kod jest także niezbędny by urząd statystyczny nadał naszej działalności numer REGON.  

Pamiętaj – obowiązek posiadania kodu PKD dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG) oraz podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, takich jak spółki osobowe, kapitałowe, ale także spółdzielnie czy fundacje. 

Czy Twoja firma jest gotowa na KSeF? 

Pobierz poradnik i przygotuj się!

Do czego jest potrzebny kod PKD 

Kody PKD stanowią duże ułatwienie dla organów administracji państwowej. Dzięki nim organ podatkowy ustala czym konkretnie zajmuje się dana jednostka gospodarcza, co z kolei ułatwia kontrolowanie rozliczeń podatkowych. Niektóre rodzaje działalności mogą charakteryzować się specyficznymi dla swojej branży obowiązkami podatkowymi lub innymi, np. związanymi ze stosowaniem kas fiskalnych czy rozliczania podatku VAT. W sytuacji, gdy do naszej działalności jest przypisany właśnie taki specyficzny obowiązek, urząd skarbowy jest w stanie ten fakt w prosty sposób zweryfikować, właśnie sprawdzając rodzaj kodu PKD.   

Czy można mieć kilka kodów PKD 

Rejestrując działalność w CEIDG należy podać co najmniej jeden kod, który będzie przypisany do działalności głównej. Warto tutaj pamiętać, żeby nie wpisywać po prostu dowolnej z naszych działalności, którymi nasza firma będzie się zajmowała. Kryteria są tutaj jednoznaczne. Jako działalność główną należy podać tę, która ma największy udział w przychodach ze sprzedaży lub świadczenia usług. Dopiero w dalszej kolejności przedsiębiorca może podać pozostałe kody z tych działalności, które będzie świadczyła jego firma.  

Jak zmienić kod PKD 

Co ważne, jeżeli planujemy w przyszłości rozszerzenie działalności nie musimy wyszukiwać i podawać odpowiadających im kodów przy pierwszej rejestracji firmy. W dowolnym momencie możemy dodawać lub usuwać kody, w zależności od aktualnego profilu naszej działalności. Warto też pamiętać, że jest to obowiązkowo – w razie zmiany profilu działalności, przedsiębiorca ma 7 dni na aktualizację kodów PKD.  

Zasady te dotyczą jednoosobowych działalności gospodarczych. Inaczej sprawa wygląda w odniesieniu do spółek osobowych i kapitałowych. W ich przypadku można podać maksymalnie dziesięć kodów PKD, z których jeden musi dotyczyć działalności przeważającej.  

Prowadząc tzw. działalność regulowaną lub jeżeli Twoja firma prowadzi działalność na podstawie zezwolenia lub koncesji wydawanych przez konkretny urząd, w przypadku zmiany kodu musisz spełnić jeszcze jeden warunek. W przypadku zmiany profilu działalności, masz obowiązek poinformowania urzędu wydającego zezwolenie lub koncesję o zmianie kodu PKD.  

Symfonia ERP Handel

Do zarządzania sprzedażą, zakupami i magazynami

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *