Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – co warto wiedzieć?

Beata Naróg

Beata Naróg

Analityk biznesowy w Symfonii

Długość czytania:

31 sierpnia 2023

Siła wyższa to okoliczność, której nie można było przewidzieć ani zapobiec. W kontekście pracy, pojęcie to zyskało nowe znaczenie dzięki niedawnym zmianom w Kodeksie Pracy. Wprowadzenie zwolnienia od pracy  z powodu siły wyższej to ważny krok w kierunku wsparcia pracowników w trudnych sytuacjach życiowych. Ale na czym dokładnie polega to zwolnienie i jakie korzyści przynosi?

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – definicja i warunki

Nowelizacja Kodeksu Pracy z kwietnia br. wprowadziła nowy rodzaj nieobecności w pracy – zwolnienie z powodu siły wyższej. Zgodnie z nowelizacją,  zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej to specjalny rodzaj nieobecności, który pracownik może wykorzystać w pilnych sprawach rodzinnych, takich jak choroba lub wypadek bliskiej osoby, jeżeli niezbędna jest jego natychmiastowa obecność.

 

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – korzyści dla pracownika

Podczas korzystania z tego zwolnienia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, ale w wysokości 50% standardowego wynagrodzenia. Co ważne, zwolnienie to można wykorzystać zarówno w dniach, jak i w godzinach, w zależności od indywidualnych potrzeb pracownika. O sposobie wykorzystania decyduje pierwszy wniosek pracownika złożony w danym roku kalendarzowym.

Jakie przepisy regulują zwolnienie od pracy w powodu siły wyższej?

Podstawą prawną wprowadzenia zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej jest art. 1481 Kodeksu Pracy.
Wynagrodzenie za czas tego zwolnienia ustala się zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Ustalona zgodnie z tym przepisem podstawa będzie podzielona przez 2, gdyż pracownikowi przysługuje za czas zwolnienia, wynagrodzenie w wysokości 50%.

Z uwagi na fakt, że zwolnienie z tytułu siły wyższej jest nowym rodzajem nieobecności wątpliwości pojawiły się przy ustalaniu podstawy chorobowego, a przede wszystkim zastanawiano się, czy podlega ono dopełnieniu. Problem zatem polegał na tym, czy do podstawy chorobowego brane jest wynagrodzenie faktycznie wypłacone (50%), czy trzeba je przeliczyć i do podstawy przyjąć wynagrodzenie w pełnej wysokości, czyli w takiej w jakiej pracownik osiągnąłby je, gdyby ze zwolnienia z powodu siły wyższej nie korzystał (tj. w wysokości 100%).

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – stanowisko ZUS

Wynagrodzenie z powodu siły wyższej będzie uwzględniane w podstawie zasiłku w wysokości faktycznie wypłaconej zarówno wtedy, gdy pracownik korzysta ze zwolnienia godzinowego, jak i zwolnienia w dniach.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej to ważne narzędzie wsparcia dla pracowników, którzy nagle znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki nowym przepisom, pracownicy mogą liczyć na wsparcie finansowe i pewność, że ich prawa są chronione. Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z tego urlopu lub masz dodatkowe pytania, warto skonsultować się z działem kadr w swoim miejscu pracy lub bezpośrednio z ZUS.

 

Jak sztuczna inteligencja zmieni pracę działów personalnych

Pobierz e-book o AI w obszarze HR!

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *