Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Tarcza antykryzysowa: na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Renata Kotecka

Renata Kotecka

Kierownik ds. Komercjalizacji Produktu

Długość czytania:

30 marca 2020

Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw, które 25 marca 2020 r. przyjął rząd, a następnie uchwalił Sejm w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, czyli projektu pomocowego dla firm i zatrudnionych przygotowanego w związku z pandemią koronawirusa. Rząd chce, by niezależnie od prac sejmowych przepisy obowiązywały już od 1 kwietnia 2020 r. Jakie najważniejsze zmiany dla pracowników i przedsiębiorców wnosi tarcza?

Oto wykaz wybranych, w naszej ocenie najważniejszych „niefinansowych” punktów, jakie znalazły się w projekcie tarczy antykryzysowej (właściwie: projekcie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

W poniższym tekście przybliżamy zmiany, które nie wpływają bezpośrednio na przepływy finansowe w przedsiębiorstwach (nowelizacje mające bezpośredni wpływ na cash flow prezentujemy w odrębnym artykule). Omawiane zmiany dotyczą przede wszystkim odroczenia różnego rodzaju terminów zobowiązań sprawozdawczych, a także wejścia w życie ogłoszonych wcześniej przepisów, do których przygotowywali się przedsiębiorcy.

 • Odroczenie terminu przygotowania e-sprawozdań finansowych – dotyczy podmiotów mających obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. To ważna informacja dla większości podmiotów, które przygotowują sprawozdanie na dzień bilansowy przypadający 31 grudnia 2019 r., co oznacza, że na mocy dotychczas obowiązujących przepisów musiały one sporządzić sprawozdanie do 31 marca 2020 r. Wiadomo już z całą pewnością, że odroczenie wejdzie w życie wraz z wydanym rozporządzeniem Ministra Finansów. Nie wiadomo natomiast, jaki to będzie okres – z niedawnej zapowiedzi Minister Jadwigi Emilewicz wynikało, że termin zostanie przesunięty na początek lipca. Gdyby terminy rzeczywiście odłożono w czasie o trzy miesiące, analogiczne odroczenie dotyczyłoby również audytu, zatwierdzania i przesłania e-sprawozdań do KAS lub KRS.

Jak należy podpisać sprawozdanie finansowe? 

 • Przesunięcie o pół roku terminu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w średnich przedsiębiorstwach – w zakresie zawarcia umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK. Terminy zostają odroczone do 27 października (zawierania umów o zarządzanie PPK) i do 10 listopada 2020 r. (dot. zawierania umów o prowadzenie PPK).
 • Opóźnienie terminu wdrożenia nowej struktury JPK_VAT (JPK_V7M) z 1 kwietnia do 1 lipca 2020 r. w odniesieniu do dużych firm.

JPK_V7 to nowa rzeczywistość podatkowa

 • Wydłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców (także decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę) oraz wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 plus następujących po nim 30 dni.
 • Wprowadzenie możliwości ustalania przez ministra zdrowia, w porozumieniu z ministrem ds. gospodarki, rolnictwa i rozwoju wsi maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.
 • Zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych – na okres do 30 czerwca 2020 r. (zob. Uzasadnienie do ustawy pkt. 2.97). Uwaga: zmiana terminu ma nie dotyczyć transgranicznych schematów podatkowych.
 • Przesunięcie terminu obowiązywania i stosowania nowej matrycy stawek VAT na dzień 1 lipca 2020 r., a nie 1 kwietnia 2020 r. (zob. Uzasadnienie do ustawy pkt. 2.167).
 • Wydłużenie czasu do złożenia informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. – projekt zmiany dotyczy podmiotów powiązanych (podatników CIT i PIT), które rozpoczęły rok podatkowy po 31 grudnia 2018 r. i miały skrócony rok podatkowy (zakończony przed 31 grudnia 2019 r.).
 • Wydłużenie czasu, w jakim podatnik może złożyć informację o dokonaniu przelewu na rachunek niefigurujący na białej liście podatników – z trzech do czternastu dni (zob. Rekomendowane rozwiązanie nr 31 projektu Ustawy).
 • Zniesienie zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele w zakresie rozładunku, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby, w tym powierzania pracownikom lub zatrudnionym wykonywania takich czynności – na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania
 • Możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do końca 2020 r.
 • Wydłużenie terminów wydawania indywidualnych interpretacji – o minimum trzy miesiące.
Jak pracować i prowadzić firmę zdalnie?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu uprościć przepływ informacji krążących po firmie. Pozwala zaoszczędzić czas, przypisać koszty do właściwego projektu i miejsca w organizacji, ocenić potencjał przepływu pieniędzy (tzw. cashflow), ale też monitorować procesy przepływu informacji. Jak przepływ dokumentów wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym materiale.

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik