Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Estoński CIT – jak korzystać z nowego rozwiązania podatkowego dla firm?

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

18 listopada 2020

W Ministerstwie Finansów powstaje projekt ustawy, zgodnie z którą od 1 stycznia 2021 roku polskie firmy mogłyby stosować tzw. estoński CIT. W skrócie takie rozwiązanie oznacza wprowadzenie zerowej stawki podatku CIT pod pewnymi warunkami. Jakie są to warunki oraz kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z estońskiego CIT?

Estoński CIT w praktyce oznacza zerową stawkę podatku CIT. Warunkiem jednak jest wykorzystanie zysku do przeprowadzania inwestycji. Poza ulgą w podatku, przedsiębiorcy mogliby liczyć także na zmniejszenie zobowiązań wobec fiskusa, co oznaczałoby mniej rachunkowości podatkowej, mniej deklaracji, a w efekcie więcej czasu na rozwój działalności gospodarczej.

Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u ma zapewnić polskim firmom:

 • większą oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych;
 • wzrost produktywności oraz poprawę zdolności inwestycyjnych mających bezpośredni wpływ na innowacyjność;
 • zwiększenie ich konkurencyjności.

W skali makro estoński CIT ma uodpornić gospodarkę na kryzysy, zwiększyć ilość dostępnych miejsc pracy, a także podnieść atrakcyjność naszego kraju jako miejsca do przeprowadzania szeroko zakrojonych inwestycji.

Elektroniczne fakturowanie

W projekcie ustawy estoński CIT zwany jest ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Ma to być „nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków”.

Estoński CIT w skrócie oznacza:

 • de facto brak podatku dopóki, jak zysk pozostaje w firmie (podatek zostanie odroczony do momentu wypłaty zysku ze spółki)
 • redukcję obowiązków administracyjnych, brak odrębnej rachunkowości podatkowej,
 • niższe opodatkowanie,
 • stosowanie przepisów Ustawy o rachunkowości.

Dla kogo estoński CIT?

To rozwiązanie skierowane do:

 • mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 100 mln zł. (obecnie kryterium to spełnia nawet 98% podmiotów);
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Z estońskiego CIT będą mogłyby skorzystać spółki, które:

 • nie posiadają udziałów w innych podmiotach;
 • zatrudniają co najmniej trzy osoby z wyłączeniem udziałowców (ułatwienia dla podatników małych i rozpoczynających działalność);
 • mają przychody pasywne nieprzewyższające przychodów z działalności operacyjnej;
 • wykazują nakłady inwestycyjne (ułatwienia dla podatników małych, rozpoczynających działalność, a także tych, którzy wybiorą nowy system w 2021 r.).

Wszystkie powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

W nowelizacji projektu ustawy złagodzono warunek dotyczący zatrudnienia co najmniej trzech pracowników (innych niż udziałowiec lub akcjonariusz) na podstawie umowy o pracę. Spółka może nadal korzystać z preferencyjnego opodatkowania, o ile ponosi wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów cywilnoprawnych (w określonej kwocie). Tzw. mały podatnik może w pierwszym roku opodatkowania zatrudniać jedną osobę.

Ważne inwestycje

Podmioty chcące skorzystać z estońskiego CIT muszą nabyć określone środki trwałe (przy czym warunek ten nie będzie dotyczył firm, które skorzystają z nowego rozliczenia już w 2021 r.). Alternatywą dla koniecznych inwestycji ma być zwiększenie wydatków na wynagrodzenia.

W praktyce mają obowiązywać dwie ścieżki korzystania z estońskiego CIT:

 1. Opodatkowanie wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę zysków (tak jak w Estonii). Oznacza to odroczenie opodatkowania oraz uproszczenie rozliczeń podatkowych.
 2. Specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w Niemczech i na Węgrzech. Podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów.

Estoński CIT będzie można wybrać na okres czterech lat z możliwością przedłużania o kolejne czteroletnie okresy. Trzeba jednak w każdym z ostatnich lat wciąż spełniać określone wcześniej kryteria.

Aby utrzymać się w estońskim CIT, przedsiębiorca będzie też musiał notować wzrost inwestycji o 15% w ciągu dwóch lat. Projektodawcy szacują, że z tego rozwiązania skorzysta ok. 200 tys. firm.

Podwójne opodatkowanie estońskiego CIT

W oryginalnej wersji tego rozwiązania, stosowanego w Estonii wypłacana dywidenda nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT, ponieważ jest pobierany w momencie rzeczywistej wypłaty zysku. W polskim rozwiązaniu pozostanie jednak podwójne pobranie podatku: najpierw CIT od wypracowanego dochodu, a następnie PIT od dywidendy wypłacanej wspólnikom.

Jak wdrożyć system ERP?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu uprościć przepływ informacji krążących po firmie. Pozwala zaoszczędzić czas, przypisać koszty do właściwego projektu i miejsca w organizacji, ocenić potencjał przepływu pieniędzy (tzw. cashflow), ale też monitorować procesy przepływu informacji. Jak przepływ dokumentów wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym materiale.

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik