Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Sankcje karne w PPK – czego unikać?

Rafał Szwabo

Rafał Szwabo

Dyrektor ds. Planów Emerytalnych w TFI Allianz Polska SA

Długość czytania:

21 stycznia 2020

Sankcje i kary za nieprawidłowości w obsłudze PPK wywołują wiele emocji i nieporozumień. Niektóre z nich mogą być jednak wyjątkowo dotkliwe. Czy rzeczywiście zabronione i karane jest nakłanianie pracowników do rezygnacji z udziału w PPK? Rozwiewamy mity na temat sankcji w PPK i wskazujemy, na jakie aspekty pracodawcy powinni rzeczywiście uważać.

Nieterminowe zawarcie umów składających się na PPK

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko terminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK, co jest obarczone sankcją grzywny w wysokości nawet 1,5% funduszu wynagrodzeń pracodawcy za rok obrotowy poprzedzający popełnienie czynu zabronionego. Pracodawcy powinni pamiętać, że zagrożone karą grzywny (w wysokości od 1 000 do nawet 1 000 000 ml zł) jest również niedopełnienie zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie w przewidzianym terminie (art. 106 i 107 ustawy o PPK).

Brak prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o PPK

Karą grzywny w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł są zagrożone różne działania lub zaniechania związane z wypełnianiem obowiązków wynikających z ustawy o PPK. Karalne jest:

  • niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
  • brak zgłaszania wymaganych ustawą danych,
  • zgłaszanie nieprawdziwych danych,
  • udzielanie nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia,
  • brak prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
Jak zarządzać firmą w sytuacji kryzysowej?

Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK

Bardzo istotnym przepisem jest możliwość nałożenia kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego w przypadku nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK (art. 108 ustawy o PPK).

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu uprościć przepływ informacji krążących po firmie. Pozwala zaoszczędzić czas, przypisać koszty do właściwego projektu i miejsca w organizacji, ocenić potencjał przepływu pieniędzy (tzw. cashflow), ale też monitorować procesy przepływu informacji. Jak przepływ dokumentów wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym materiale.

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik