Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Wynagrodzenie na życzenie – na czym polega i jak je stosować?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

21 marca 2023

Pracodawcy mają do dyspozycji różne formy pomocy dla pracowników, dostarczając im zarówno benefity pozapłacowe, jak i związane z wynagrodzeniem. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik potrzebuje wsparcia materialnego ze strony pracodawcy. Jedną z form takiej pomocy jest opcja wynagrodzenia na życzenie.

Czym jest wynagrodzenie na życzenie?

Wynagrodzenie na życzenie to forma wynagradzania pracowników, która polega na umożliwieniu im wypłaty wynagrodzenia w dowolnym momencie, zamiast otrzymywania wynagrodzenia tylko w stałych okresach rozliczeniowych. Oznacza to, że pracownik może poprosić o wypłatę np. części wynagrodzenia w dowolnym dniu miesiąca.

Taka forma wynagrodzenia jest stosunkowo nowym trendem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i jest coraz bardziej popularna w firmach, które dążą do zwiększenia zadowolenia i motywacji swoich pracowników poprzez zapewnienie im większej elastyczności i kontroli nad ich finansami.

Wynagrodzenie na życzenie może być korzystne dla pracowników, którzy mają nieprzewidywalne wydatki, takie jak nagłe koszty medyczne, naprawy samochodu lub pilną potrzebę spłaty rachunków. Daje im ono możliwość wypłaty części wynagrodzenia w momencie, gdy najbardziej potrzebują gotówki, bez konieczności oczekiwania na kolejną wypłatę.

Dla firm jednak istnieją pewne wyzwania związane z taką formą wynagradzania pracowników. Firmy muszą być w stanie wywiązać się z żądań pracowników w każdej chwili, co może być wyzwaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą mieć ograniczone zasoby finansowe. Może to także wymagać dodatkowego nakładu czasu i pracy ze strony pracowników naliczających pensje i rozliczających podatki.

Wynagrodzenie na życzenie –  jak stosować?

Wynagrodzenie na życzenie może być stosowane w różnych formach, w tym jako jednorazowe wypłaty lub jako stały element wynagrodzenia pracownika. W niektórych przypadkach, pracownik może otrzymać określoną kwotę pieniędzy, którą może wypłacić w dowolnym momencie, podczas gdy w innych przypadkach, pracownik może otrzymać dostęp do konta, które umożliwia wypłatę wynagrodzenia w dowolnym momencie.

Warto zauważyć, że nie każda firma oferuje wynagrodzenie na życzenie. To zależy od polityki wynagrodzeń danej organizacji. Wprowadzenie takiej formy wynagrodzenia wymaga dokładnej analizy i planowania, aby upewnić się, że jest to rozwiązanie zgodne z potrzebami zarówno pracowników, jak i firmy.

Formą wsparcia finansowego ze strony pracodawcy może być np. złożenie wniosku o zaliczkę, pożyczkę czy innego rodzaju świadczenie udzielanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ubiegłoroczne badania GfK Polonia pokazują, że nawet 80 proc. pracowników nie zwraca się do pracodawcy w trudnych sytuacjach, gdy potrzebują dodatkowych środków finansowych. Okazuje się, że częściej wolimy zwrócić się do zewnętrznego źródła dofinansowania, jak banki czy firmy pożyczkowe. Jednym z powodów może być fakt, że nie każdy pracodawca oferuje wsparcie finansowe pracownikom. Jednak istnieje także bariera psychologiczna, pracownicy najzwyczajniej w świecie krępują się prosić pracodawcę o pożyczkę czy zapomogę. Dane ze wspomnianych badań pokazują, że jedynie 15 proc. pracowników może liczyć na wsparcie finansowe od swojego pracodawcy.

Symfonia HR

Wszystkie procesy HR w jednym systemie

Jak wspomnieliśmy, dodatkowe wspomaganie pracowników to dodatkowy wysiłek dla firmy, nie tylko finansowy.  Proces wnioskowania o zaliczkę wiąże się z dodatkową pracą po stronie działu kadrowo-płacowego. Taka zaliczka musi zostać opodatkowana i oskładkowana, dział kadrowy i księgowy musi dokonać wszystkich niezbędnych wyliczeń i rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym.

Wynagrodzenie na życzenie w rozwiązaniach Symfonii

Rozwiązaniem takiego problemu jest opcja wynagrodzenia na życzenie w Symfonii we współpracy z Flexi. Opcja ta minimalizuje wysiłek ze strony pracodawcy, jednocześnie dając wiele elastycznych opcji wypłaty wynagrodzenia dla pracowników. W skrócie można powiedzieć, że usługa ta, świadczona przy pomocy aplikacji mobilnej, polega na tym, że wnioskowaną część wynagrodzenia wypłaca partner pracodawcy, a dodatkową korzyścią dla pracownika jest fakt, że środki natychmiast trafiają na jego rachunek bankowy.

Więcej na temat różnic między zaliczkami a usługą wynagrodzenia na życzenie oraz benefitach z nią związanych obejrzyj w nagraniu webinarium:

 

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *