Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Pożyczka pracownicza – na czym polega i kto może ją otrzymać?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

4 lutego 2024

Pożyczka pracownicza, nazywana również pożyczką od pracodawcy, to jedna z postaci wsparcia finansowego, jakie firma oferuje zatrudnionym osobom. Jaka może być jej wysokość, kto może ją uzyskać i w jaki sposób się o nią ubiegać?

 

Pożyczka pracownicza – na czym polega?

Pożyczką pracowniczą nazywamy sposób pozyskania gotówki, w którym pracownik zaciąga zobowiązanie w swoim miejscu pracy. Środki wypłacane są wówczas z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź innych firmowych funduszy. Uzyskanie pożyczki jest w tym przypadku znacznie łatwiejsze niż otrzymanie kredytu w banku. Pracownik nie musi bowiem posiadać zdolności kredytowej, dopełniać wielu formalności ani składać dużej liczby załączników. Zazwyczaj pożyczka od pracodawcy jest też nieoprocentowana – a jeśli nawet oprocentowanie występuje, jest dużo korzystniejsze niż w przypadku kredytów i pożyczek bankowych.

 

Pożyczka od pracodawcy – kto może ją otrzymać?

Pożyczka pracownicza to rodzaj wsparcia, które może otrzymać każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę – o ile spełnia określone przez firmę warunki. To przede wszystkim zatrudnienie na stałe oraz odpowiedni staż pracy. Każde przedsiębiorstwo może wymagać od swoich pracowników spełnienia innych wymogów – niekiedy pracodawca bierze pod uwagę także wynagrodzenie danej osoby czy sam cel, na jaki mają zostać przeznaczone otrzymane środki.

 

Jak uzyskać pożyczkę pracowniczą?

W celu uzyskania pożyczki pracowniczej pracownik musi złożyć u pracodawcy stosowne podanie. Jest to możliwe również w dziale kadr bądź u innej osoby wyznaczonej w danym przedsiębiorstwie. Podanie o pożyczkę z zakładu pracy powinno zawierać pewne kluczowe elementy, m.in. informację na temat jej wysokości czy terminu spłaty. Oprócz złożenia wniosku zatrudniony musi spełnić kilka wymogów, związanych m.in. ze stażem pracy. Jeżeli pracodawca pozytywnie rozpatrzy podanie pracownika, następuje podpisanie umowy pożyczki pracowniczej. W sytuacji, gdy wartość pożyczki przewyższa 1000 złotych, niezbędne jest zawarcie umowy w postaci dokumentu – nie należy mylić tej formy z formą pisemną.

Przeczytaj także: Ochrona danych osobowych – najczęstsze błędy biur rachunkowych – Symfonia

Umowa pożyczki z zakładu pracy – co powinny zawierać?

Umowa o udzielenie pożyczki pracowniczej zawierana jest między pracodawcą
a pracownikiem. Nie powinno zabraknąć w niej m.in. takich elementów jak:

  • data i miejsce zawarcia umowy;
  • strony umowy;
  • kwota udzielanej pożyczki;
  • oprocentowanie (lub informacja o jego braku);
  • wysokość rat;
  • okres spłaty pożyczki.

 

Ile może wynosić pożyczka pracownicza?

Wartość pożyczki pracowniczej zależy m.in. od wynagrodzenia, jakie dana osoba otrzymuje za swoją pracę, czy ilości środków, jakie pracodawca może na nią przeznaczyć. Wysokość pensji pracownika to z kolei dla pracodawcy potwierdzenie, że zatrudniony będzie w stanie spłacić w przyszłości pożyczone środki. Termin spłaty pożyczki pracowniczej ustala się zazwyczaj, biorąc pod uwagę osobiste możliwości danego pracownika. Należności za pożyczkę mogą być potrącane z pensji osoby zatrudnionej – o ile wyrazi ona na to zgodę. W przypadku nieuregulowania spłaty w terminie pracownik nie musi obawiać się żadnych konsekwencji finansowych lub karnych – nieterminowość może jednak wpłynąć na relacje na linii zatrudniony-przełożony. Decydując się na tego rodzaju wsparcie finansowe, warto więc upewnić się, że regularna spłata pożyczki będzie możliwa.

Zaczynasz swoją przygodę z HR?

Pobierz niezbędną pomoc - Checklistę HR

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *