Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Zatrudnianie ludzi: kiedy warto zdecydować się na umowę o pracę, a kiedy na B2B?

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

18 kwietnia 2024

Na pewnym etapie zawodowej kariery wiele osób rozważa przejście z umowy o pracę na samozatrudnienie i umowę B2B – nawet u obecnego pracodawcy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto jednak rozważyć plusy i minusy każdego z rozwiązań. Kiedy opłaca się przejść na B2B, a w jakiej sytuacji lepiej pozostać przy UoP? O tym w niniejszym artykule.

Spis treści:

 

Umowa o pracę – podstawowe informacje

Umowa o pracę, nazywana również stosunkiem pracy, to jedna z umów cywilnoprawnych. Zasady jej zawierania zostały uregulowane na mocy kodeksu pracy, a także przepisów prawa pracy. Na jej mocy zatrudniony zobowiązuje się do wykonywania zadań na rzecz pracodawcy w określonym przez niego czasie i miejscu. Obie te kwestie muszą się znaleźć w treści umowy o pracę. Pracodawca ma z kolei obowiązek wypłacać zatrudnionemu comiesięczne wynagrodzenie.

Zastanawiając się, co jest lepsze: umowa o pracę czy B2B, warto wziąć pod uwagę dwie kwestie, a mianowicie prawo do urlopu oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Przepisy Kodeksu Pracy przewidują bowiem, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą korzystać z 20 lub 26 dni płatnego urlopu. Są oni również obowiązkowo objęciu ubezpieczeniem chorobowym, a wraz z tym mają prawo do zasiłku chorobowego w razie zwolnienia lekarskiego.

Cechą charakterystyczną umowy o pracę jest również tzw. podległość służbowa. Pracownicy zatrudnieni właśnie w tej formie wykonują swoje obowiązki w określonym wymiarze godzinowym i muszą stosować się do poleceń przełożonego. Nie mogą również, bez uzyskania wcześniejszej zgody, zmienić sposobu organizacji pracy.

Umowa B2B – kiedy warto rozważyć tę formę zatrudnienia?

Umowa B2B (ang. business-to-business) również należy do umów cywilnoprawnych. W przeciwieństwie do umowy o pracę nie podlega jednak regulacjom Kodeksu Pracy. Wszystko dlatego, że jej istotą jest współpraca pomiędzy dwoma przedsiębiorcami – firmą pracodawcy i firmą pracownika. Ta druga często przybiera postać jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG).

Kiedy opłaca się przejść na B2B? Na tego typu współpracę często decydują się osoby, które chcą uzyskać wyższe wynagrodzenie. Pracodawca nie musi tu bowiem odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ani też zaliczek na podatek dochodowy. Te wszystkie obowiązki ciążą bowiem na pracowniku-przedsiębiorcy.

Współpraca B2B okaże się korzystna także w przypadku tych osób, którym zależy na elastyczności zatrudnienia. W przeciwieństwie do umowy o pracę, w umowie B2B nie ma żadnego zapisu o czasie czy miejscu realizowania jej przedmiotu – osoba wykonująca powierzone zadania sama decyduje, gdzie i kiedy pracuje. W treści tego rodzaju dokumentu może ponadto znaleźć się informacja o korzystaniu z usług podwykonawców.

Przejście na B2B może zatem okazać się korzystne dla obu stron – pracownik ma szansę zarobić więcej, a pracodawca ponosi mniejsze koszty zatrudnienia. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy B2B może, choć nie musi, być taki sam jak w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę – bez względu na branżę.

 

Kiedy opłaca się przejść na B2B? O tym warto pamiętać

Choć w wielu przepadkach przejście na B2B może wydawać się korzystnym rozwiązaniem, to jednak warto pamiętać o pewnych kwestiach, które wiążą się z tą formą zatrudnienia. Ponieważ współpraca B2B nie podlega regulacjom Kodeksu Pracy, pracownik-przedsiębiorca – co do zasady – nie ma prawa do płatnych urlopów. Inaczej przedstawiają się również warunki rozwiązania takiej umowy. Nie obowiązują tu bowiem typowe dla umowy o pracę okresy wypowiedzenia.

 

Umowa B2B a zwolnienie lekarskie

Wiele osób rozważających założenie działalności gospodarczej, zastanawia się, jak wygląda kwestia między umową B2B a zwolnieniem lekarskim. Tu wiele zależy od tego, czy przedsiębiorca zdecyduje się przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. W przypadku samozatrudnienia ma ono bowiem charakter dobrowolny. By zasiłek był wypłacony, trzeba również odprowadzać składki terminowo oraz zakończyć okres wyczekiwania, wynoszący 90 dni. Warto pamiętać, że zasiłek chorobowy z ZUS przysługuje w wysokości 80% kwoty stanowiącej podstawę ubezpieczenia. Nie jest on zatem powiązany z wysokością faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

Przeczytaj także: Pokolenie Alfa – jaka jest Twoja gotowość organizacyjna?

 

Jak sztuczna inteligencja zmieni pracę działów personalnych

Pobierz e-book o AI w obszarze HR!

Kiedy umowa o pracę, a kiedy umowa B2B?

Kiedy opłaca się przejść na B2B? Przede wszystkim wtedy, gdy zależy nam na dużej swobodzie względem czasu i miejsca realizacji zadań. Samozatrudnienie zapewnia w tej kwestii znacznie większą elastyczność niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Co więcej, umowa B2B umożliwia podejmowanie współpracy z kilkoma firmami w tym samym czasie. Przedsiębiorca ma również możliwość skorzystania z leasingu samochodowego – pracownik zatrudniony na umowie o pracę nie zyskuje takiego prawa.

Z drugiej jednak strony, UoP nie wymaga od pracownika samodzielnego opłacania składek ZUS – w przypadku samozatrudnienia jest to natomiast podstawowy obowiązek przedsiębiorcy. Oznacza to jednak wyższą kwotę netto otrzymywaną co miesiąc za wykonane zadania. Chcąc otrzymać zapłatę, właściciel jednoosobowej firmy musi pamiętać o comiesięcznym, terminowym wystawianiu faktur.

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się również szereg obowiązków. Pracownicy nie muszą pamiętać o odprowadzaniu składek ZUS czy zaliczek na podatek dochodowy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców. To na nich bowiem ciąży obowiązek terminowego rozliczania się z US i ZUS. By ułatwić sobie związane z tym zadania, warto skorzystać z programu do programu do fakturowania i uproszczonej księgowości.

 

B2B czy umowa o pracę – co się bardziej opłaca?

Każda z tych form zatrudnienia ma swoje plusy i minusy. Z umowy o pracę warto przejść na B2B w sytuacji, gdy zmieniamy miejsce zatrudnienia. Możemy wówczas liczyć na wyższe zarobki i obniżyć dodatkowo wysokość podatku dochodowego. Jeśli jednak zastanawiamy się nad rezygnacją z UoP i pozostanie na samozatrudnieniu u obecnego pracodawcy, okaże się to dla nas niezbyt opłacalne. W takiej sytuacji przedsiębiorcom nie przysługują żadne ulgi – np. ulga na start czy Mały ZUS, a to wiąże się z wysokimi składkami na ubezpieczenia.

Przeczytaj także: Czy constant feedback stał się już standardem, czy wciąż pozostaje trendem?

B2B a umowa o pracę – porównanie

Różnice między umową B2B a umową o pracę uwidaczniają się na różnych płaszczyznach. Aby jeszcze lepiej je zrozumieć, przeanalizuj poniższą tabelę.

  Umowa B2B Umowa o pracę
Relacje między stronami Współpraca dwóch przedsiębiorców Stosunek pracy
Opodatkowanie Możliwość wyboru różnych form opodatkowania, np. na zasadach ogólnych, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej (ze stawką 12% i 32%)
Składki ZUS Obliczane i odprowadzane przez przedsiębiorcę Obliczane i odprowadzane przez pracodawcę
Miejsce wykonywania pracy Dowolne, wskazane w umowie Narzucone przez pracodawcę
Podstawa prawna Kodeks Cywilny Kodeks Pracy

 

Kiedy opłaca się przejść na B2B? Teraz już wiesz!

Jak widać, przejście z umowy o pracę na współpracę między dwoma przedsiębiorcami wymaga dokładnej analizy. W każdym przypadku plusy i minusy mogą być bowiem zupełnie inne.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *