Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Aneks do umowy o pracę – kiedy powinno się go wystawić?

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

17 maja 2023

Aneks do umowy o pracę to sposób na modyfikację warunków zatrudnienia bez potrzeby zawierania nowej umowy. Kiedy można go wystawić, jakich informacji nie może w nim zabraknąć i czy pracownik ma prawo nie zgodzić się na zmiany?

Aneks do umowy o pracę – czym właściwie jest?

Aneks do umowy o pracę, nazywany także porozumieniem zmieniającym, to nic innego jak zmiana jej warunków na mocy porozumienia stron. To dodatkowy dokument dołączany do umowy, sporządzany w dwóch egzemplarzach – po jednej dla każdej ze stron. Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy powinien mieć on formę pisemną, podobnie jak sama umowa. Co istotne, zmianę warunków umowy może zaproponować nie tylko pracodawca, ale i pracownik. Aneks można ponadto zawrzeć nawet w sytuacji, gdy osoba zatrudniona przebywa na zwolnieniu lekarskim lub planuje przejście na emeryturę – czyli w przypadku pracowników należących do tzw. grup chronionych. Dokument musi być dołączony do umowy i przechowywany razem z nią.

Symfonia Obieg Dokumentów

Sprawdź, jak działa!

Kiedy można wystawić aneks do umowy?

Aneks do umowy o pracę może zostać sporządzony w dowolnym momencie w trakcie okresu zatrudnienia danego pracownika. Musi on jednak wyrazić zgodę na zmianę konkretnych warunków umowy. Strony same ustalają termin, w którym nowe zapisy wejdą w życie, nie ma więc potrzeby oczekiwania na koniec okresu wypowiedzenia. Zmiany mogą mieć ponadto charakter zarówno bezterminowy, jak i czasowy. W drugim przypadku w aneksie musi znaleźć się data rozpoczęcia i zakończenia ich obowiązywania.

Co powinien zawierać aneks?

Aneks do umowy o pracę powinien obejmować kilka podstawowych elementów, choć ostateczna treść dokumentu zależy wyłącznie od stron umowy. Mowa m.in. o dacie oraz miejscu zawarcia umowy, określeniu stron porozumienia, oznaczeniu dokumentu oraz wskazaniu umowy, której dotyczy aneks. Niezbędna jest również informacja na temat rozpoczęcia jego obowiązywania – a w przypadku aneksu czasowego także data końcowa. W aneksie musi znaleźć się ponadto dokładny opis zmienianych oraz nowych postanowień, a także zastrzeżenie o niezmienności pozostałych zapisanych w umowie warunków. Ostatni ważny element aneksu stanowią własnoręczne podpisy obydwu stron.

Przeczytaj także: Jak obliczyć, ile dni urlopu mi przysługuje? Wymiar urlopu wypoczynkowego

Aneks do umowy – czego może dotyczyć?

Sporządzając aneks do umowy, można modyfikować wiele różnych warunków zatrudnienia. Zazwyczaj jednak wiążą się one z wysokością wynagrodzenia, zajmowanym w firmie stanowiskiem bądź wymiarem czasu pracy danego pracownika. Aneks może dotyczyć również zmiany miejsca wykonywania pracy czy modyfikacji zakresu obowiązków. W dokumencie tym nie mogą znaleźć się natomiast zapisy dot. zmian, które nie są zgodne z przepisami prawa pracy.

Prawo pracownika do odmowy zmiany warunków

Pracownik ma prawo nie zgodzić się na nowe warunki proponowane w aneksie – zarówno w przypadku zmian niekorzystnych, jak i tych, które są dla niego opłacalne. W przypadku odmowy zmiany nie zostają wprowadzone, a pracownika dotyczą postanowienia umowy o pracę obowiązujące przed propozycją pracodawcy.

Przeczytaj także: Kiedy millenials zarządza generacją Z. Praca w „młodym, dynamicznym zespole”?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *