Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

E-faktury w krajach UE. Jak funkcjonują?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

6 marca 2024

Korzystanie z e-faktur jest w Polsce możliwe już od stycznia 2022 roku. Okazuje się, że stały się one skutecznym rozwiązaniem także w innych krajach Unii Europejskiej – m.in. we Włoszech, Hiszpanii czy Francji. Jak funkcjonują faktury ustrukturyzowane w państwach UE?

 

E-faktura – podstawowe informacje

E-faktura, czyli faktura ustrukturyzowana, to jeden ze sposobów dokumentowania sprzedaży. W ten sposób nazywamy dokument wysyłany w postaci ustrukturyzowanych komunikatów – np. XML – i w innych formatach elektronicznych, np. PDF. E-faktury wystawiane są w jednym egzemplarzu, który podlega później multiplikacji – to pozwala wysyłać je do kontrahentów.

 

Projekt ViDA – co trzeba o nim wiedzieć?

Dokumentowanie sprzedaży przy użyciu e-faktur to jeden z ważniejszych punktów projektu ViDA (VAT in Digital Age). To projekt obejmujący reformy Komisji Europejskiej związane z podatkiem VAT. Skutkiem uproszczenia przepisów podatkowych ma być m.in. dostosowanie do transformacji cyfrowej, usprawnienie procesów związanych z VAT-em czy zapobieganie oszustwom podatkowym. Wdrożenie projektu to jedna z największych zmian dla przedsiębiorców z krajów UE. Dotyczy on firm, które sprzedają towary bądź usługi na terenie Unii Europejskiej, bez względu na to, gdzie znajduje się ich siedziba.

 

E-faktury w Polsce

Od 1 stycznia 2022 roku wystawianie e-faktur w ramach Krajowego Systemu e-Faktur jest w Polsce dobrowolne. Na lipiec 2024 roku planowano wdrożenie obowiązkowej integracji z systemem – początkowo dla czynnych podatników VAT, a rok później także dla tych zwolnionych z VAT-u. Data wprowadzenia obligatoryjnego KSeF została jednak przesunięta, m.in. w wyniku wykrytych w systemie błędów. Obecnie nie jest znany ostateczny termin, w którym polscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

 

E-faktury we Włoszech

Włochy okazały się europejskim pionierem w kwestii e-faktur. Włoscy podatnicy korzystają bowiem z odpowiednika Krajowego Systemu e-Faktur już od 2019 roku. System do obsługi tego typu dokumentów nosi w tym przypadku nazwę Sistema di Interscambio (SDI). Urzędy akceptują jedynie e-faktury wystawiane za jego pośrednictwem w formacie FatturaPA. SDI wykorzystywany jest również do przekazywania dokumentów kontrahentom – inne faktury uznawane są za niewystawione.

 

E-faktury we Francji

We Francji obowiązkowe e-faktury przy transakcjach B2G funkcjonują już od 2018 roku. W przypadku transakcji B2B e-fakturowanie ma stać się obligatoryjne we wrześniu 2026 roku, jednak wyłącznie dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Mniejsze firmy będą zobligowane do e-fakturowania rok później. Planowana jest również elektroniczna sprawozdawczość B2C. W tym europejskim kraju obowiązuje jednak system mieszany. Podatnicy są zobowiązani do korzystania z dwóch systemów do zarządzania fakturami – rządowego portalu i certyfikowanego narzędzia PDP. Administracja podatkowa Francji zbiera dane z drugiej platformy, a następnie sama przekazuje je organowi podatkowemu. Wystawianie i udostępnianie e-faktur we Francji jest więc nieco bardziej skomplikowane.

 

E-faktury w Niemczech

W Niemczech cały czas trwają debaty dotyczące wprowadzenia ViDA w życie – każdy land kraju ma bowiem swoje odrębne przepisy. Od 2019 roku każda faktura elektroniczna, która dokumentuje zamówienia publiczne, musi mieć formę faktury ustrukturyzowanej. Do ich przetwarzania służy Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Przeczytaj także: Zwrot VAT a  KSeF – jaki termin i zasady? – Symfonia

E-faktury w Grecji

W Grecji funkcjonuje system MyDATA, gromadzący informacje z e-faktur dla transakcji zarówno B2B, jak i B2G. Władze kraju przetwarzają dane z platformy, a następnie dla wszystkich podatników tworzą szczegółowe raporty finansowe. Wprowadzenie e-fakturowania na terenie Grecji wpłynęło pozytywnie na likwidację luki podatkowej.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *