Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Faktura w obcej walucie. Kurs walut a system KSeF

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

29 marca 2024

Obecnie wystawianie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur jest dobrowolną decyzją przedsiębiorców – za jakiś czas jednak integracja z systemem ma stać się obowiązkowa. Fakturowanie w KSeF będzie możliwe zarówno w krajowej, jak i w obcej walucie. Jaki kurs należy brać pod uwagę podczas wystawiania faktur walutowych i o których dodatkowych polach pamiętać?

 

Faktura walutowa – podstawowe informacje

Faktura walutowa jest dokumentem księgowym wystawianym w obcej walucie. Jej pozostałe elementy niczym nie różnią się od klasycznej faktury VAT – określono je dokładnie w art. 106e ust. 1 – 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury w obcej walucie wystawiają  nie tylko przedsiębiorcy wykonujący sprzedaż lub usługę dla zagranicznego kontrahenta (bez względu na kraj). Wystawia się ją również w przypadku polskich przedsiębiorców, którzy płacą w obcej walucie.

 

Faktura w obcej walucie w KSeF

Coraz więcej przedsiębiorców współpracuje z klientami zza granicy, co wiąże się z rozliczeniami w obcych walutach. Każdy podatnik, który wystawia faktury dla zagranicznych bądź krajowych kontrahentów, może zatem wystawiać je w walucie innej niż złotówki. Taką możliwość przewidują również przepisy Krajowego Systemu e-Faktur. Warto jednak pamiętać o tym, że kwota podatku VAT powinna zostać odpowiednio przeliczona na PLN. Kwota netto oraz kwota całościowa transakcji (brutto) mogą natomiast być wyrażone w innej walucie, bez potrzeby przeliczania na złotówki.

 

Kurs walutowy a Krajowy System e-Faktur

Chcąc przeliczyć kwotę podatku VAT z obcej waluty na złotówki, należy wziąć pod uwagę moment powstania obowiązku podatkowego oraz średni kurs Narodowego Banku Polskiego na:

  • dzień poprzedzający dzień sprzedaży;
  • dzień poprzedzający datę wystawienia faktury (w przypadku wystawienia faktury przed dokonaniem sprzedaży towaru lub realizacją usługi).

W przypadku Krajowego Systemu e-Faktur faktura ustrukturyzowana zostaje uznana za wystawioną w momencie przesłania do systemu. Termin jej przekazania został zatem wydłużony o dodatkowy dzień, a przedsiębiorca może zastosować kursy walut z dwóch dni. Prawo przewiduje taką możliwość w sytuacji, gdy podatnik przekaże fakturę walutową do KSeF do następnego dnia po dniu wskazanym w polu z datą wystawienia dokumentu (P_1). Można wówczas wziąć pod uwagę zarówno kurs z dnia przed dniem wystawienia faktury, jak i kurs z dnia poprzedzającego przesłanie dokumentu do KSeF.

 

Faktura walutowa w KSeF – co należy wypełnić?

Wystawiając fakturę walutową za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, należy wypełnić kilka dodatkowych pól:

  • KodWaluty – oznaczenie waluty przeliczanej na fakturze;
  • KursWaluty – kurs waluty, jaki został zastosowany do obliczenia kwoty podatku VAT;
  • KursWalutyZ – kurs waluty, jaki został zastosowany do obliczenia kwoty podatku VAT dla faktury dokumentującej zaliczkę.

Ich wypełnienie jest w tym przypadku konieczne.

Przeczytaj także: Nie zwlekajmy z KSeF. To ważny krok ku cyfryzacji polskich firm – Symfonia

Przedsiębiorca może ustalić również umowny kurs przeliczania transakcji ze swoim kontrahentem – wówczas to na jego podstawie przelicza się zarówno kwotę transakcji netto, jak i sam podatek. W takiej sytuacji mamy do czynienia z fakturą dwuwalutową – na dokumencie widnieją kwoty w złotówkach i obcej walucie. Decydując się na wystawienie tego typu faktury ustrukturyzowanej, w KSeF należy wypełnić pola KursUmowny oraz WalutaUmowna.

Jak przestawić się na elektroniczne fakturowanie?

Pobierz bezpłatny poradnik, jak przejść na KSeF

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *