Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

HR Analytics – jak wykorzystać dane związane z pracownikami do podejmowania decyzji biznesowych?

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

23 czerwca 2023

Strategia zatrudniania i wykorzystywania potencjału pracowników to ważny aspekt prowadzenia biznesu. Zarządzanie zasobami ludzkimi ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy, a tym samym na jej pozycję na rynku. Skuteczna analiza danych dotyczących kapitału ludzkiego to ważny element planowania, podejmowania kluczowych decyzji i diagnozowania problemów firmy. 

Na czym polega HR Analytics i czym różni się od People Analytics?

Jednym z zadań działu HR w firmie jest gromadzenie danych o pracownikach.  Analiza tych danych to obecnie jeden z najważniejszych kierunków rozwoju Human Resources. Umiejętność strategicznego wykorzystywania wiedzy będącej wynikiem takich analiz, pomaga w podejmowaniu trafniejszych decyzji oraz w skutecznym zarządzaniu talentami. HR Analytics wykorzystuje dane  zgromadzone w zasobach działu HR, natomiast istotą People Analytics jest gromadzenie i interpretacja danych pochodzących z różnych źródeł w celu ich optymalnego wykorzystania w procesach zarządzania firmą. Są to dane dotyczące aktywności i rozwoju pracowników, m.in. historii zatrudnienia,  wynagradzania, poziomu produktywności.

Jak wspierać kulturę zaangażowania w firmie? 

Pobierz poradnik dla specjalistów HR... i nie tylko

HR Analytics – zastosowanie w praktyce

Dane dotyczące kapitału ludzkiego mają ogromną wartość a wyniki ich analizy znajdują zastosowanie w wielu aspektach funkcjonowania biznesu. Ważną kwestią jest zrozumienie, w jaki sposób zdobyta wiedza wpływa na wyniki całej organizacji. Znając mocne i słabe strony konkretnego pracownika łatwiej jest nim zarządzać i umiejscowić go w strukturze firmy zgodnie z aktualnymi potrzebami i kierunkiem jej rozwoju. Taka wiedza podpowiada lepsze rozwiązania w różnych aspektach. Pomaga na przykład zbudować mocny zespół, któremu powierzone zostaną określone zadania. Decyzje biznesowe oparte na wynikach analiz przynoszą znacznie lepsze efekty. HR Analytics to obecnie coś więcej niż tworzenie raportów o minionych okresach działalności firmy. To skuteczne narzędzie do opracowywania informacji mających kluczowe znaczenie w planowaniu przyszłości.

Kształtowanie biznesu przy pomocy HR Analytics

Analizy HR mogą dotyczyć każdej sfery związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Mogą też obrazować w jaki sposób proces zarządzania wpływa na wyniki biznesowe firmy. Korzystając z wiedzy wynikającej z analiz łatwiej planować wszelkie działania związane z kierowaniem ludźmi. Stosowanie odpowiednich modeli statystycznych pomaga przewidywać zapotrzebowanie na pracowników i podpowiadać optymalne rozwiązania w różnych aspektach prowadzenia działalności. Procesy takie jak zatrudnianie i wdrażanie nowych pracowników, ich wydajność, kwestie dotyczące listy płac i różnego rodzaju świadczeń mogą zostać usprawnione dzięki rzetelnej analizie zgromadzonych danych i wprowadzeniu rozwiązań wyłaniających się ze zdobytej wiedzy. Bez niej trudniej podejmować właściwe decyzje dotyczące pracowników.

Przeczytaj także: Zatrudnianie młodocianych – najważniejsze informacje

Jak wykorzystać wyniki analizy danych aby poprawić kondycję firmy?

Ludzie to trzon każdego biznesu. Dlatego ważnym aspektem sprawnego działania, a tym samym konkurencyjności firmy na rynku  jest zaspokojenie potrzeb pracowników. Ma to ogromny wpływ na wydajność zespołu i jego morale. Jeśli firma potrafi zatrzymać najlepszych, nie tracąc czasu i środków na ciągłe poszukiwania nowych osób oraz ich przeszkolenie, jest w stanie przeznaczyć dużo więcej  energii na poprawę wyników i skupić się na celach biznesowych. Analizowanie danych to również oszczędności związane z większą kontrolą nad procesami rekrutacji i rotacji pracowników. HR Analytics pozwala przekształcić zgromadzone dane w konkretne działanie mające na celu poprawę kondycji firmy.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *