Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jakie zestawienia muszą przygotować firmy dla instytucji finansowych?

Hubert Szczepanik

Hubert Szczepanik

Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży w Aviva Investors Poland TFI S.A.

Długość czytania:

4 grudnia 2019

Ustawa nakłada na pracodawców szczególne obowiązki związane z ich udziałem w PPK.

Najważniejsze z nich to:

 • wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników,
 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
 • terminowe i prawidłowe obliczanie, pobieranie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,
 • przekazywanie pracownikom informacji związanych z utworzonym PPK.
 • Pracodawca po zawarciu umowy o prowadzenie PPK jest zobowiązany wysyłać do wybranej instytucji finansowej określone dane, wymienione w tabeli.

Wykaz zestawień jakie pracodawca przekazuje do instytucji finansowej

Nazwa procesu Obowiązkowość realizacji wg ustawy PPK
Rejestracja uczestnika PPK Podstawowy
Składka PPK Podstawowy
Korekta składki PPK Podstawowy
Deklaracje uczestnika PPK Podstawowy
Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK Dodatkowy
Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK Dodatkowy
Zwolnienie pracownika (zleceniobiorcy) –  uczestnika PPK Dodatkowy

 

Struktura i zakres ww. plików została ujednolicona dla całego rynku na podstawie tzw. Standardu Grupy Projektowej PPK, który opisuje, jakie dane powinny być zawarte w ww. plikach, które z nich są obowiązkowe, a które warunkowe.

 

Szczegółowy zakres i format komunikacji elektronicznej między pracodawcą a instytucjami finansowymi możesz pobrać tutaj.

Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK

Co oznaczają poszczególne zestawienia:

 • rejestracja uczestnika PPK – plik z danymi pracowników, na rzecz których ma zostać zawarta umowa o prowadzenie, tj. lista uczestników,
 • lista składek – ze wskazaniem, któremu pracownikowi jaka kwota jest należna za dany miesiąc,
 • korekta składki PPK – ze wskazaniem, któremu pracownikowi jaka kwota jest należna za dany miesiąc,
 • deklaracje uczestnika PPK – ze wskazaniem, czego deklaracja dotyczy, np. rezygnacja z dokonywania wpłat składek do PPK, wznowienie odprowadzania składek do PPK, wznowienie automatyczne po upływie ustawowych czterech lat, zmiana składki podstawowej lub dodatkowej uczestnika,
 • zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK,
 • zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK, np. nazwiska,
 • zwolnienie pracownika – ze wskazaniem pracowników, z którymi został rozwiązany stosunek pracy.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik