Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Wzmacniaj swój zespół, aby rozwijać firmę

Dominika Ludwiczak

Dominika Ludwiczak

Lider HR oraz komunikacji wewnętrznej.

Długość czytania:

15 września 2020

Ludzie, którzy zarządzają Twoją firmą, stanowią o jej sukcesie. Wykorzystanie w pełni ich potencjału wymaga zapewnienia im środowiska, w którym będą się rozwijali. Każdy z nich musi czuć się doceniany, a jego dobre samopoczucie w pracy – w tym rozwój kariery – powinno być często brane pod uwagę.

Jeśli się tym nie zajmiemy, doprowadzi to do dużej rotacji pracowników, którzy w dodatku codziennie przychodzą z nastawieniem wykonania absolutnego minimum pracy. W ostatnich badaniach ponad jedna trzecia pracowników przyznała, że pracuje wydajnie przez mniej niż 30 godzin tygodniowo (badanie: Why your workforce isn’t working, Sage People). To w każdym tygodniu jeden cały dzień, kiedy są obecni w pracy, ale nie pracują.

Jak sprawić, żeby Twoi pracownicy byli zmotywowani do pracy?

Bez wydajnych pracowników firma nie osiągnie najlepszych wyników. Ta konkluzja, wyłaniająca się z przeprowadzonych badań, wynika z doświadczeń kadry. 92% pracowników stwierdziło, że jest to dla nich ważne. Pracownicy muszą czuć, że Twoja firma ma dla nich wartość. Istnieje kilka stosunkowo łatwych sposobów, aby to osiągnąć.

Oto pięć propozycji:

  1. Zaproponuj elastyczny czas pracy i pracę zdalną

We wspomnianych już badaniach 81% ankietowanych pracowników wysoko oceniało elastyczny czas pracy. Wynik ten nie dziwi, biorąc pod uwagę, jak zmienił się świat. Dziś, dzięki technologii mobilnej, pracownicy są zawsze dostępni, pracują dłużej, a czasami także w weekendy. Jednak tradycyjny model pracy w biurze od godz. 9.00 do 17.00 nie zmienił się.

Wielu specjalistów uważa, że elastyczny czas pracy to największy problem naszego pokolenia. Niektórzy twierdzą wręcz, że firmy, które nie będą go oferowały za 10 lat, po prostu przestaną istnieć.

Jak wspierać pracowników w efektywnej pracy na odległość

  1. Pokaż pracownikom, że ich cenisz i szanujesz

Poczucie dowartościowania w miejscu pracy i uznanie dla wykonywanych zadań było ważne dla 66% respondentów uczestniczących w badaniu. Chcą oni usłyszeć z ust pracodawcy komentarz: „świetna robota!”. Chcą mieć poczucie, że firma, dla której pracują, docenia wkład, jaki do niej wnoszą.

To, co motywuje ludzi, to uznanie. Nikt dotychczas nie wykazał, że nadmiar komunikacji jest szkodliwy. Wszystkie badania sugerują, że komunikacja ma bardzo duże znaczenie.

Istnieją niezliczone okazje, które firmy mogą zawsze wykorzystać do przekazania informacji zwrotnej, począwszy od szkoleń dla menedżerów, poprzez stałe przekazywanie informacji zwrotnych, aż po zwyczajne „dziękuję”.

  1. Wspieraj dobrostan pracowników

Niezależnie od tego, czy firma oferuje karnet do siłowni, dostarcza bezpłatnie owoce, zapewnia wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego czy też w szerszym zakresie promuje zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników poprzez propagowaną kulturę, są to kwestie, które zajmują pierwsze miejsce na liście priorytetów wymienianych przez pracowników i na które firmy powinny zwracać uwagę. Według badań 39% respondentów stwierdziło, że zespoły HR i inne mogłyby bardziej angażować się w poprawę samopoczucia w pracy.

Jedną z najważniejszych kwestii dla pracowników jest świadomość, że firma naprawdę dba o ich dobre samopoczucie – nie tylko w formie deklaracji, lecz poprzez wdrażane działania. Oznacza to wyjście poza samo oferowanie owoców i programy ochrony zdrowia psychicznego.

  1. Pytaj pracowników o ich opinie i reaguj

Chcesz wiedzieć, jak budować dobre doświadczenia pracy zespołowej swoich pracowników? Zapytaj ich o to. Według badań tylko 12% pracowników jest regularnie pytanych o to, co poprawiłoby w swoich doświadczeniach zawodowych. Prawie połowa (47%) nigdy nie była o to pytana. Pytając pracowników, co ich motywuje, dowiesz się, jak oceniają swój wkład pracy. Wyraźnie okaż, że słuchasz opinii zespołu i informuj, co i jak zmienisz. Jeśli czegoś nie da się od razu zmienić, wyraźnie podaj powody.

  1. Ułatwiaj ludziom życie

Technologia może odegrać w tym kluczową rolę. Weźmy np. listę płac. Dawne czasy pasków wypłaty i drukowanych formularzy już dawno minęły dla większości firm, a obecne wymogi dotyczące zgodności z przepisami oznaczają konieczność ochrony danych. I właśnie to daje możliwość ułatwienia życia Twoim pracownikom oraz okazanie uznania poprzez nagrody za zaangażowanie.

Personel może otrzymać aplikacje mobilne, które zapewnią mu wszystko, czego potrzebuje: bezpieczny dostęp do pasków wypłat, formularza PIT-11, dokumentów i możliwość wprowadzania informacji do kart ewidencji czasu pracy. Oszczędzasz w ten sposób swój czas, wysiłek i koszty, a także przekazujesz kontrolę swoim pracownikom.

Długoterminowe podnoszenie kwalifikacji pracowników

Rozwój pracowników musi być stałym tematem w Twojej firmie. Menedżerowie powinni zachęcać swoje zespoły do kształcenia się i dodawania nowych wartości do biznesu. Zachęta jest najważniejsza, ponieważ niektórzy pracownicy mogą nie zdawać sobie sprawy z własnego potencjału, a pomoc w jego budowaniu może być niezwykle satysfakcjonująca.

W ramach swojej wizji firmy możesz określić, jakie są przyszłe możliwości rozwoju zawodowego. Zachęcaj pracowników do przeanalizowania, jakie mają obecnie umiejętności, a jakich potrzebują, aby efektywnie wypełniać swoje przyszłe role zawodowe. Ważne, by włączyć ich w ten proces.

Identyfikuj luki kompetencyjne w organizacji oraz inwestuj w szkolenia i rozwój. Możesz to zrobić, prosząc kolegów o wypełnienie kwestionariusza lub zasięgając ich opinii podczas spotkań zespołu.

Warto zauważyć, że firmy odnoszące sukcesy zazwyczaj wykorzystują potencjał własnych pracowników, zanim zdecydują się na rekrutację zewnętrzną. Doceniają to również sami pracownicy, którzy wykazują większą lojalność.

Firmy powinny rozważyć współpracę z instytucjami edukacyjnymi, takimi jak uniwersytety, ośrodki kształcenia zawodowego i izby handlowe, aby zachęcić do kształcenia i szkolenia w zakresie umiejętności potrzebnych w przyszłości na rynku pracy. Dostępnych jest też wiele materiałów do nauki online, które firmy mogą zamówić dla swoich pracowników.

Programy stażowe i praktyki zawodowe przygotowują przyszłych pracowników i warto w nie inwestować, podobnie jak dobrze jest brać udział w inicjatywach na rzecz rozwoju kadr w sektorze publicznym i prywatnym.

Przede wszystkim firmy powinny dotrzymywać swoich obietnic. Szkolenia i rozwój mogą być drogie, więc trzeba zaplanować na nie odpowiedni budżet. Pracownicy dostrzegają każdą próbę składania obietnic bez pokrycia w kwestii rozwoju osobistego. Zawsze pamiętaj, że inwestycja w Twoich pracowników jest inwestycją w Twoją firmę.

Równie ważne jest zapewnienie zespołowi pomocy w opanowaniu nowej technologii. Nie każdy ma doświadczenie w korzystaniu z aplikacji mobilnych, z oprogramowania i innych propozycji technicznych, które mają na celu usprawnienie życia. Zaoferuj więc szkolenia dla swoich pracowników i daj im czas, aby mogli wdrożyć się w nową technologię. Pokaż, jakie korzyści może ona przynieść zarówno im, jak i firmie. Dzięki automatyzacji Twoi pracownicy będą mogli odchodzić od powtarzających się zadań, takich jak wprowadzanie danych i angażować się w pracę, która wnosi wartość dodaną do firmy oraz w ich życie.

Utrzymuj motywację swojego zespołu

Mając na uwadze morale pracowników i ich motywację, przemyśl dobrze wstawienie stołów do ping ponga i gier biurowych.

To, że mają je wszystkie największe firmy, nie znaczy, że w Twojej firmie również są potrzebne. Był to jeden z najważniejszych wyników wspomnianego wcześniej badania, w którym tylko 5% respondentów stwierdziło, że ceni sobie gry biurowe. Jednak 40% firm uważa, że świadczenia i gry w biurze są ważnym czynnikiem motywującym zespół.

Tymczasem utrzymywanie motywacji pracowników może być bardzo proste – wystarczy wprowadzić w życie ich sugestie. Badania wykazały, że 34% pracowników uważa, że organizacje mogłyby zwiększyć swoją wartość, gdyby wiedza pracowników miała wpływ na decyzje.

Możesz też wziąć pod uwagę opracowanie doświadczenia zawodowego dla każdej grupy wiekowej w Twojej firmie, aby jak najlepiej zmotywować każdą z nich. Każdy człowiek kieruje się innymi celami i aspiracjami. Niektórych pracowników w większym stopniu motywują pieniądze. Ale nie wszystkich – np. pokolenie millenialsów szuka konkretnej pracy, która da im satysfakcję. Nie są tak zmotywowani pieniędzmi, jak poprzednie pokolenia.

Praca zdalna - wyzwanie, przed którym stoją liderzy

Jako pracodawca musisz zatem zapewnić swojemu wielopokoleniowemu zespołowi ciekawe doświadczenia. Postaraj się dołożyć wszelkich starań, żeby w atrakcyjny sposób przyciągnąć potencjalnych kandydatów w celu maksymalnego zwiększenia puli talentów w swojej firmie. Poznaj swoich pracowników i postaraj się zrozumieć, co motywuje każdego z nich do pracy. Następnie wykorzystaj te spostrzeżenia do tworzenia wyzwań, które pokochają.

Dbaj o swój zespół

Atrakcyjny pakiet świadczeń pomoże przyciągnąć i utrzymać pracowników oraz wzmocnić markę pracodawcy. Niektórzy menedżerowie nazywają to „sztuką ukierunkowanego zarządzania świadczeniami”. Daje to wpływ na wyniki firmy poprzez zachęcanie najlepszych pracowników do podjęcia pracy i pozostania w firmie. Przedsiębiorstwa oferują szeroki wachlarz dodatkowych świadczeń, udostępniając pracownikom różne opcje na różnych poziomach, a nawet umożliwiając im wybór świadczeń. Są to małe dodatki, takie jak darmowa kawa, coroczne spotkania świąteczne lub opłacone obiady. Ale mogą to być również bardziej wartościowe świadczenia, takie jak samochód służbowy dostępny do użytku osobistego, prywatna opieka zdrowotna i opcje akcji.

Świadczenia pracownicze nie są już czymś, co mogą zaoferować tylko duże przedsiębiorstwa. Obecnie również małe firmy mają łatwy dostęp do szerokiego zakresu świadczeń, które oferują swoim pracownikom.

Aktualnie popularne są świadczenia zdrowotne. Odpowiedzialni pracodawcy chcą pomagać swoim pracownikom w zachowaniu zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym i zachęcają ich do troski o własną kondycję fizyczną i psychiczną. Dofinansowane lub bezpłatne karnety na siłownię, poradnictwo i coaching to tylko kilka przykładów. Niektórzy pracodawcy oferują pracownikom zniżki na własne produkty i usługi lub negocjują zniżki z innymi dostawcami.

Korzystanie z oprogramowania w celu zachowania zgodności z listą płac

W ostatnich latach funkcjonowanie list płac przeszło wiele zmian legislacyjnych. Wystarczy wspomnieć rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w celu ochrony danych osób fizycznych.

Jednym ze sposobów na sprostanie wyzwaniom legislacyjnym jest odpowiednie oprogramowanie, a najlepiej jeden pakiet, który łączy wszystko w jednym miejscu. Dobre oprogramowanie jest wyposażone w funkcję kontroli zgodności, która pozwala zastosować się do przepisów i regulacji prawnych.

Pięć kroków wzmacniających zespół, aby Twoja firma mogła się rozwijać

Uzyskanie jak najlepszych wyników pracy zespołu wydaje się prostym zadaniem, ale wymaga umiejętności, zrozumienia i zastosowania odpowiedniego podejścia. Na początek spróbuj wykonać pięć poniższych kroków.

  1. Podaruj swojemu zespołowi siłę technologii

Technologia może wzmocnić pozycję Twoich pracowników i pomóc im zwiększyć wydajność. Dzięki aplikacjom mobilnym mogą oni korzystać z danych w czasie rzeczywistym i zajmować się projektami w podróży. Udostępnienie pracownikom narzędzi samoobsługowych i portalu HR oznacza, że mogą oni sprawdzać swoje wypłaty, rezerwować urlopy i aktualizować dane osobowe. Mają również możliwość obserwowania swoich osobistych celów i określania, co jest niezbędne do dalszego podnoszenia własnej efektywności.

2. Dowiedz się, co motywuje Twoich pracowników

Niektórzy menedżerowie uważają, że pieniądze są jedynym czynnikiem motywującym pracowników. Bez wątpienia są one ważne, ale w dzisiejszych czasach świat pracy jest coraz bardziej wyrafinowany, a ludzie bardziej skomplikowani. Pracownicy mogą być zadowoleni, pracując za niższe wynagrodzenie w środowisku, które obdarza ich zaufaniem, że wykonają powierzoną im pracę, nawet jeśli oznacza to pracę zdalną jeden dzień w tygodniu.

3. Bądź rzecznikiem swoich pracowników

Zabierz swoich pracowników tam, gdzie chcą się udać. To może być lepsze stanowisko w Twojej firmie (zgodnie z Twoją wizją). A może będą chcieli dostosować warunki pracy do swojego stylu życia? Bez względu na szczegóły, miej na uwadze ich dobro, jeśli chcesz wydobyć z nich to, co najlepsze. Upewnij się, że oni o tym wiedzą i udowodnij, że nie rzucasz słów na wiatr, ale realizujesz to, o czym mówisz.

4. Słuchaj swoich pracowników

Kto by pomyślał, że największe korzyści w środowisku pracy może przynieść jedna z najbardziej podstawowych ludzkich umiejętności? Stwórz przestrzeń, w której pracownicy będą mogli z Tobą rozmawiać. Pozwól im powiedzieć, co myślą o miejscu pracy, swoim zakresie obowiązków i wizji firmy, a także w jakim stopniu jest ona realizowana.

5. Bądź elastyczny

Pracownicy nie tylko chcą elastycznego czasu pracy tam, gdzie to możliwe, ale zaczynają się tego domagać. Musisz przestawić swoje myślenie z kultury pracy biurowej na taką, w której pracowników obdarza się zaufaniem, że osiągną wymagane wyniki. To zaufanie przejdzie długą drogę. Korzystając z oprogramowania w chmurze, można urzeczywistnić tę elastyczność czasu pracy. Przejście na przetwarzanie w chmurze może nie tylko doprowadzić do zmniejszenia kosztów IT, lecz także oznacza, że pracownicy będą mieli dostęp do danych zawsze, kiedy będą ich potrzebować.

Jak pracować i prowadzić firmę zdalnie?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Przywództwo

Wynagrodzenia

Zarządzanie
personelem

Zatrudnianie

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik