Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Dyrektywa DAC7 – co to jest i jakie obowiązki podatkowe wiążą się z jej wdrożeniem?

Urszula Holik

Urszula Holik

Długość czytania:

5 lipca 2024

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Zmiana przepisów wynika bezpośrednio z wdrożenia unijnej dyrektywy DAC7. Nowe regulacje dotyczą w szczególności operatorów platform cyfrowych, którzy zostali zobowiązaniu do gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji na temat zrealizowanych za pomocą tego typu systemów transakcji. Czym dokładnie jest dyrektywa DAC7 i w jaki sposób jej przepisy wpłyną na zasady opodatkowania osób zajmujących się handlem w Internecie? Sprawdź!

Spis treści:

 

Najważniejsze informacje w skrócie:

 • Od 1 lipca 2024 r. w Polsce obowiązuje dyrektywa DAC7. W wyniku jej implementacji organy podatkowe zyskają dostęp do informacji o transakcjach dokonywanych na platformach internetowych, takich jak Allegro, Vinted, OLX czy Booking.com.
 • Nowe przepisy mają przyczynić się do zwalczania tzw. szarej strefy w Internecie. Regulacji powinny zatem obawiać się osoby, które osiągają regularne dochody z tytułu e-handlu, ale nie odprowadzają z tego tytułu należnych podatków.
 • Operatorzy platform zostali zobowiązani do wdrożenia procedur należytej staranności podczas weryfikacji sprzedawców, a także przekazywania rocznych raportów na temat zrealizowanych za pomocą swoich systemów transakcji. Te ostatnie zostaną przesłane do fiskusa już w styczniu 2025 r.

 

Czym jest dyrektywa DAC7 i jakie są jej założenia?

DAC7 to potoczna nazwa Dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej wcześniejszą dyrektywę 2011/16/UE, która dotyczyła współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Jej przepisy do krajowego porządku prawnego zostały wdrożone na mocy nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która została przyjęta przez Radę Ministrów 9 kwietnia. Z uwagi na przewidziany w dokumencie termin vacatio legis zaczęły one obowiązywać dopiero 1 lipca 2024 r.

Dyrektywa DAC7 wprowadza szereg nowych mechanizmów, które mają pomóc w walce z szarą strefą w handlu internetowym, a także zapobiegać nadużyciom podatkowym. Na mocy jej przepisów operatorzy platform cyfrowych zostali zobowiązani do przekazywania fiskusowi informacji na temat sprzedawców oraz wartości uzyskiwanych przez nich dochodów. To z kolei ma pozwalać na skuteczniejszą identyfikację osób, które prowadziły działalność handlową w Internecie, uchylając się jednak od wypełniania wynikających z przepisów obowiązków podatkowych.

Przeczytaj również:  Handel bez działalności gospodarczej – Symfonia

Jakie nowe obowiązki nakłada dyrektywa DAC7?

Bezpośrednim celem wdrożenia dyrektywy DAC7 była potrzeba uszczelnienia współpracy administracyjnej państw członkowskich UE w zakresie wymiany informacji podatkowych. Nowe przepisy w szczególny sposób dotyczą operatorów platform e-commerce, które umożliwiają sprzedaż towarów, świadczenie usług, a także wynajem nieruchomości lub środków transportu. Już w przyszłym roku będą oni musieli przekazać organom podatkowym informacje na temat zarejestrowanych transakcji. To jednak nie koniec, bo dyrektywa DAC7 nakłada na nich również obowiązek wdrożenia takich rozwiązań, które umożliwiają weryfikację tożsamości użytkowników, zgodnie z wymogami RODO. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma pozwalać na szybką identyfikację osób, które prowadzą w Internecie działalność handlową na dużą skalę, jednak bez rejestracji firmy w CEIDG.

Zobacz również: Działalność gospodarcza – co musisz wiedzieć, zanim zarejestrujesz firmę w CEIDG? – Symfonia

Kogo obowiązują przepisy DAC7?

Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 ma zastosowanie przede wszystkim do operatorów platform cyfrowych służących do:

 • sprzedaży towarów i usług przez Internet,
 • rezerwacji noclegów,
 • najmu środków transportu,
 • zamawiania przejazdów samochodem.

Co istotne, dotyczy ona nie tylko podmiotów działających na krajowym rynku, ale także tych, które oferują swoje usługi w innych państwach UE. Ma to pozwalać na lepsze monitorowanie transakcji transgranicznych, których liczba w ostatnich latach zaczęła gwałtownie rosnąć.

Wypróbuj Symfonia eBiuro!

Nowe obowiązki związane z wdrożeniem dyrektywy DAC7

Od 1 lipca 2024 r. operatorzy platform e-commerce muszą rejestrować dane na temat sprzedawców i transakcji, a następnie przekazywać je organom podatkowym. W Polsce obowiązek gromadzenia takich informacji spoczywa na Szefie Krajowej Administracji Skarbowej, który z kolei udostępnia zebrane dane organom podatkowym innych państw Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie przejrzystości rynku e-commerce oraz zwalczanie istniejącej na nim szarej strefy. Administracja podatkowa zyskuje bowiem dostęp do informacji o transakcjach dokonywanych online, co z kolei ma pozwalać jej na szybką i bezbłędną identyfikację nierzetelnych podatników.

Podmioty wyłączone spod obowiązku raportowania

W dyrektywie DAC7 przewidziano pewne grupy podmiotów, których dane nie będą podlegały obowiązkowi raportowania. Oznacza to, że operatorzy platform cyfrowych nie będą musieli przekazywać informacji na ich temat. Należą do nich m.in.:

 • organizacje rządowe,
 • spółki notowane na giełdzie,
 • drobni sprzedawcy, którzy w danym roku kalendarzowym zrealizowali za pomocą platformy mniej niż 30 transakcji, zaś ich wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło równowartości 2000 euro (ok. 8700 zł),
 • wynajmujących, którzy w ciągu roku za pomocą platformy zawarli ponad 2 000 transakcji najmu nieruchomości wchodzących w skład tej samej grupy obiektów.

Spod obowiązku raportowania wyłączono także operatorów, którzy ze względu na profil działalności obsługują jedynie sprzedawców należących do wskazanych wyżej grup.

Jakiego rodzaju dane mogą gromadzić operatorzy platform cyfrowych?

Przepisy ustawy implementującej dyrektywę DAC7 do krajowego prawodawstwa wskazują, jakiego rodzaju dane mają gromadzić i udostępniać organom podatkowym operatorzy platform cyfrowych. Są to m.in.:

 • dane identyfikacyjne sprzedawców – imiona, nazwiska, adresy oraz nr NIP lub PESEL,
 • liczba przeprowadzonych transakcji, z tytułu których sprzedawca uzyskał wynagrodzenie,
 • kwota wynagrodzenia wypłaconego w związku ze zrealizowanymi transakcjami.

Platformy typu booking.com muszą dodatkowo przekazywać informację na temat liczby dni, przez które dana nieruchomość była udostępniana wynajmującym.

DAC7 – od kiedy?

Nowe regulacje obowiązują od 1 lipca 2024 r. Pierwsze raporty spłyną jednak do KAS dopiero w styczniu 2025 r. Warto jednak wiedzieć, że będą one obejmowały dane za okres 2023-2024. Wynika to z faktu, że w Polsce przepisy dyrektywy zostały wdrożone z półtorarocznym opóźnieniem.

Dyrektywa DAC7 a kontrole podatkowe – jak uniknąć problemów z fiskusem?

Zdaniem ekspertów, już w przyszłym roku należy spodziewać się wzmożonych kontroli osób zajmujących się sprzedażą przez Internet. Nie każdy podatnik musi jednak obawiać się konsekwencji. Od 2018 r. krajowe przepisy przewidują możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej. Zwalnia ona z obowiązku zakładania firmy osoby, których miesięczne przychody nie przekraczają kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca wynosi on 3 225 zł.

Zobacz również: Działalność nierejestrowana – czym jest i kto może ją prowadzić? – Symfonia

By uniknąć problemów z fiskusem, warto jednak pamiętać o prowadzeniu ewidencji sprzedaży. To właśnie na jej podstawie urząd skarbowy może określić, czy podatnik nie przekroczył miesięcznego limitu działalności nierejestrowanej, a także kwoty wolnej od podatku.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *