Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak stworzyć najlepszą strategię biznesową?

Małgorzata Ściślak

Małgorzata Ściślak

Ekspertka w dziedzinie marketingu i strategii produktowej.

Długość czytania:

15 lipca 2020

Jak stworzyć strategię biznesową, która pomoże Ci przetrwać trudne czasy, takie jak wybuch epidemii koronawirusa (COVID-19) lub okres przejściowy? Jak osiągnąć swoje cele? Najważniejsze, by nie panikować i mieć plan. Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać wskazówki dotyczące tworzenia strategii biznesowej.

Co musi znaleźć się w Twojej strategii biznesowej?

Przede wszystkim musisz określić wyraźnie przyszły kierunek Twojego biznesu. Jeśli cele nie będą jasno określone, Twoja firma będzie po prostu dryfować i zmieniać się wraz z otoczeniem rynkowym, ale nie osiągnie rozwoju zgodne z jej potencjałem.

Oto, co warto zrobić:

  • Pomyśl o tym, co należy zrobić, aby osiągnąć swoje cele biznesowe i jak korzystanie z biznesplanu może pomóc Ci się na nich skoncentrować, aby Twoja firma mogła je osiągnąć.
  • Weź pod uwagę wyniki biznesowe w wybranym przedziale czasowym.
  • Zidentyfikuj możliwości inwestycyjne, mocne i słabe strony biznesowe, potencjalnych klientów i luki na rynku dla Twojego produktu lub usługi.
  • Jasno określ możliwości rozwoju i wzrostu, zidentyfikuj trendy i spójrz na rozwijające się rynki.
  • Opracuj konkretne i wymierne wyniki (do których możesz dążyć i w razie potrzeby poprawiać je).
  • Utwórz plan marketingowy. Należy wziąć pod uwagę planowanie dotyczące marketingu firmy jako całości, a także poszczególnych oferowanych produktów i usług.
  • Zaplanuj przyszły wzrost. Projektuj swoje gwarantowane przychody i koszty z miesiąca na miesiąc i nakładaj je na wzrost liczby klientów i nowe możliwości biznesowe.

Praca zdalna - wyzwanie, przed którym stoją liderzy

Zrób plan krótkoterminowy

Planowanie średnioterminowe to okres od dwóch do trzech lat. Planowanie krótkoterminowe to cykl dwunastomiesięczny. Możesz brać pod uwagę okresy przejściowe, np. czas wychodzenia z pandemii i odmrażania gospodarki.

Jeśli patrzysz na rynek z perspektywy epidemii koronawirusa i jego wpływu na Twoją działalność, część planowania może obejmować skupienie się na tym, co dzieje się z zarządzaniem przepływami pieniężnymi. Jeśli chcesz ubiegać się o wsparcie rządowe, na przykład w formie pożyczek i dotacji, warto je dodać do planu, zwłaszcza jeśli musisz wziąć pod uwagę spłatę kredytu w ramach przyszłego planowania finansowego.

Zrób plan na dłuższą metę

Biorąc pod uwagę długoterminową sytuację, możesz patrzeć na ramy czasowe około czterech lub pięciu lat (mogą też być dłuższe). W planowaniu długoterminowym najtrudniejsze jest przewidzenie czegoś nagłego, „czarnego łabędzia”, jakim była epidemia czy choćby brexit. Planując długoterminowo, trzeba sobie zadać kluczowe pytanie: „Gdzie widzę swoją firmę za cztery, pięć czy dziesięć lat?” Mając taką wizję, nawet w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń jesteśmy w stanie dopasować się do ogólnej strategii długofalowej.

Skoncentruj się na swoim produkcie lub usłudze

Kluczem do osiągnięcia planowanego celu musi być skupienie się na produkcie lub usłudze. Czy oferujesz produkt niszowy? Czy i jak Twój produkt służy docelowym odbiorcom? Jakie zapewnia im korzyści? Jak konkurencyjna może być cena? Jak możesz się wyróżnić na tle konkurencji? Odpowiedzi na wszystkie pytania powinno dać się zmierzyć, sprawdzić, przeanalizować, a następnie cyklicznie sprawdzać. Czy Twoje prognozy się sprawdziły? Jeżeli nie, to co należy skorygować?

Zrozum potrzeby swoich klientów

Nie ma nic gorszego niż brak kontaktu z obecnymi i potencjalnymi klientami. Dlatego w ramach budowania strategii biznesowej ważne jest, aby mając własną opinię na temat produktu lub usługi, przeanalizować dane pochodzące od klientów, aby w razie potrzeby wprowadzić ulepszenia lub zmiany. Prowadź regularne badania zachowań klientów, bądź z nimi w nieustannym kontakcie. Tworzenie produktu w taki sam sposób, w jaki robiłeś to „od zawsze” bez zbierania opinii od klientów nie ma najmniejszego sensu. Klienci mogą opowiedzieć Ci o nowych rzeczach, z których właśnie zaczęli korzystać lub zobaczysz zmiany w nastawieniu, które wynikają z wpływów zewnętrznych, a które mogą pomóc w wywarciu wymiernego wpływu na zadowolenie klienta w kontaktach z Twoją firmą.

Zmierz wydajność swojej firmy

Pomiar wydajności firmy – bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy rozwijasz się – jest niezbędny dla każdej strategii biznesowej. Musisz wiedzieć, jak dobrze radzi sobie Twoja firma.

Kluczowe są wskaźniki dotyczące zaangażowania, zarówno dla klientów, jak i pracowników. Niezbędne jest również stosowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Koncentrowanie się na nich i identyfikowanie tego, co działa, a co nie działa, pomoże Ci podejmować mądrzejsze decyzje biznesowe.

Jeśli nie masz strategii biznesowej, Twoja firma będzie miała trudności z przetrwaniem, szczególnie w czasie kryzysu. Wielu przedsiębiorców odnoszących sukcesy jest zdania, że inwestowanie właśnie w niepewnych czasach przynosi korzyści w dłuższej perspektywie. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest zatrudnianie zaangażowanych pracowników. Często przedsiębiorcy postrzegani są jako wizjonerzy, ale prawda jest taka, że prawdziwe sukcesy odnoszą ci, którzy zatrudniają odpowiednich ludzi.

Najczęstsze błędy przy planowaniu czasu pracy

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik