Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak zrezygnować z PPK?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

10 stycznia 2024

Pracownicze Plany Kapitałowe pozwalają pracownikowi odkładać dodatkowe fundusze na emeryturę. Obecnie pracodawca ma obowiązek zgłoszenia do niego wszystkich swoich pracowników. Czy istnieje zatem możliwość wypisania się z programu?

 

PPK – co to takiego?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to program umożliwiający pracownikom oszczędzanie środków finansowych na okres emerytury. Od 2021 roku każdy pracodawca – nawet ten zatrudniający jednego pracownika – jest zobowiązany do jego wdrożenia w swojej firmie. Na rachunku PPK gromadzi się wpłaty:

  • powitalne;
  • roczne;
  • własne;

Część z nich pochodzi z pensji pracownika, część – od pracodawcy. Wpłaty roczne i powitalne to z kolei środki od państwa, pochodzące z Funduszu Pracy. Każdy pracownik między 18. a 55. rokiem życia jest zapisywany do programu automatycznie. Zatrudnieni w wieku 55-70 lat mogą z kolei wnioskować o prowadzenie rachunku PPK.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w programie – czy jest możliwa?

Rezygnacja z udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest możliwa w dowolnym momencie. Tylko jak zrezygnować z PPK? W tym celu należy składać odpowiednie deklaracje i podpisywać je po upływie określonego czasu. Decydując się na wypisanie z programu, zatrudniony zgadza się jednocześnie na rezygnację ze związanych z nim korzyści finansowych. Pracownik, który nie wypisał się z programu, zostaje z kolei zgłoszony do PPK do 10. dnia miesiąca następującego po trzech miesiącach zatrudnienia w danej firmie. Obecnie jednak coraz więcej osób postanawia zrezygnować z rachunku PPK, m.in. w związku ze stale rosnącą inflacją czy niewiadomą w kwestii systemu emerytalnego obowiązującego w przyszłości.

 

Jak zrezygnować z PPK?

Aby wypisać się z programu PPK, niezbędne jest złożenie stosownej deklaracji. Deklaracja rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych stworzona przez Ministerstwo Finansów składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy podstawowych danych pracownika i pracodawcy, natomiast druga to potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w programie. Decydując się na wypisanie z PPK, należy poinformować o tym pracodawcę.

Deklaracja rezygnacji powinna z kolei zostać złożona w dziale kadr i płac przedsiębiorstwa. W tym właśnie miejscu można również ją otrzymać – należy złożyć ją w formie pisemnej i opatrzyć oświadczenie własnoręcznym podpisem. W ciągu 7 dni od otrzymania deklaracji rezygnacji pracodawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie instytucję finansową prowadzącą rachunek danej osoby.

Przeczytaj także: Czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia? – Symfonia

Rezygnacja z PPK – kiedy?

Wpłaty na rachunek PPK pracownika, który zrezygnował z programu, pracodawca dokonuje co cztery lata. W 2023 roku ostatni dzień na złożenie deklaracji rezygnacji przypadał na 31 marca. Pracownicy, którzy wypisali się z Pracowniczych Planów Kapitałowych, zostaną więc do nich wpisani ponownie w 2027 roku – o ile nie złożą wówczas deklaracji rezygnacji ponownie. W razie rozpoczęcia dokonywania ponownych wpłat na rachunek w PPK przełożony ma obowiązek poinformować o tym pracownika. Co ważne, w przypadku rezygnacji, pracownik może w każdej chwili ponownie przystąpić do programu, składając odpowiedni wniosek.

Jak sztuczna inteligencja zmieni pracę działów personalnych

Pobierz e-book o AI w obszarze HR!

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *