Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

30 grudnia 2023

Zwolnienie lekarskie to, podobnie jak urlop wypoczynkowy, podstawowe prawo pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Czy w sytuacji, gdy L4 przypada na okres wypowiedzenia, ulega on wydłużeniu?

 

Wypowiedzenie umowy podczas zwolnienia lekarskiego

Według Kodeksu pracy pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie może zostać zwolniony – podlega on wówczas specjalnej ochronie. Nie można bowiem zwalniać pracowników nieobecnych w pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której niezdolność do pracy wynikająca z choroby trwa dłużej niż:

  • 3 miesiące – o ile pracownik był zatrudniony w danym miejscu pracy krócej niż pół roku;
  • łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku z tytułu niezdolności do pracy oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – jeśli dana osoba pracowała u danego pracodawcy co najmniej pół roku lub jeżeli niezdolność do pracy wynikała z choroby zawodowej bądź wypadku przy pracy;

W każdym z tych przypadków rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest możliwe – podobnie jak w sytuacji, gdy usprawiedliwiona nieobecność pracownika jest dłuższa niż miesiąc i wynika z innej przyczyny.

 

Czy L4 przedłuża okres wypowiedzenia?

Jak mówią przepisy, pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Sam zatrudniony ma z kolei pełne prawo złożyć wypowiedzenie, przebywając na L4. Powinien on jednak zadbać o to, aby pracodawca miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Niekiedy pracownicy po otrzymaniu wypowiedzenia postanawiają udać się na zwolnienie lekarskie. Trzeba więc mieć na uwadze, że L4 nie ma najmniejszego wpływu na długość okresu wypowiedzenia – okres ten ani się nie wydłuża, ani nie ulega anulowaniu. Pracodawca nie może ponadto przedłużyć okresu wypowiedzenia zwalnianego pracownika – nawet jeśli L4 wynika z celowego działania, a nie rzeczywistej choroby.

Przeczytaj także: Zatrudnianie w dobie zdalnej pracy: jak dostosować się do nowych realiów? – Symfonia

Zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu a zasiłek chorobowy

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracownik ma dokładnie takie same prawa, jak przed jego rozpoczęciem – aż do dnia, w którym stosunek pracy ulega zakończeniu. Jeżeli przebywa on w tym czasie na zwolnieniu lekarskim, wciąż podlega ubezpieczeniom społecznym – a więc także ubezpieczeniu chorobowemu, które do 33 dni nieobecności opłaca pracodawca. W przypadku dłuższej nieobecności świadczenia pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość wynagrodzenia chorobowego to 80 procent podstawy wymiaru.

 

Kontynuacja chorobowego po zakończeniu okresu wypowiedzenia

Niekiedy zdarza się, że po zakończeniu okresu wypowiedzenia zwolnienie lekarskie wciąż obowiązuje. W takiej sytuacji płatność świadczenia przechodzi na ZUS – po ustaniu stosunku pracy elektroniczne zwolnienie lekarskie przekazywane jest więc do urzędu. Pracownik wciąż ma prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego, o ile:

  • zachorował nie później niż w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy (w przypadku chorób zakaźnych lub tych, których objawy ujawniają się po dłuższym czasie – nie później niż w ciągu 3)
  • choroba trwała przynajmniej przez 30 dni.

Symfonia R2Płatnik

Przejrzysty i prosty w obsłudze program do kompleksowej obsługi zatrudnienia w firmie

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *