Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

PPK: Kogo należy poinformować o autozapisie

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

1 lutego 2023

PPK: Kogo należy poinformować o autozapisie

Z początkiem tego roku weszły w życie przepisy dotyczące autozapisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Przepisy były już zawarte w ustawie od samego początku, ale można zakładać, że wielu pracodawców i pracowników zostało nimi zaskoczonych. Regulacje dotyczą tzw. autozapisu do PPK.

Autozapis do PPK odnawiany co 4 lata

Trzeba pamiętać, że zawarty w ustawie mechanizm autozapisu co 4 lata będzie teraz stałym elementem. Zaczął obowiązywać właśnie od początku tego roku i jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, to będziemy mierzyć się z wyzwaniem autozapisu w 2027, 2031, 2035 i następnie co cztery lata.

PPK: Obowiązki pracodawców

Nowe przepisy nakładają dwa obowiązki na praktycznie wszystkie podmioty zatrudniające, niezależnie od ich wielkości mierzonej liczbą pracowników. Chodzi o obowiązek informacyjny i obowiązek administracyjny.

Obowiązek informacyjny polega na tym, że pracodawcy muszą przypomnieć osobom zatrudnionym, którzy nie uczestniczą w PPK, do końca lutego 2023 roku, że zostaną zapisani do PPK.

Obowiązek administracyjny polega na tym, że pracodawcy będą musieli rozpocząć naliczanie wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 roku dla większości osób zatrudnionych, które nie złożyły deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK.

Kogo dotyczy autozapis do PPK

Jak wspomnieliśmy, do 28 lutego 2023 roku pracodawca ma obowiązek poinformować osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, o tzw. ponownym autozapisie do PPK. W zależności od wieku pracownika, będą jednak pewne różnice w procedowaniu autozapisu.  Pracownicy w wieku 18-55 lat nie muszą nic robić, aby zostać zapisanym do PPK. Osoby, które ukończą 55 lat przed 1 kwietnia 2023 roku, powinny złożyć wniosek o przystąpienie, bądź wznowienie naliczania wpłat do PPK do 28 lutego 2023 roku. Złożenie ponownej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK będzie możliwe najwcześniej od 1 marca 2023 r.

Pracodawca musi też pamiętać, że ma obowiązek poinformować osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, niezależnie od momentu, w którym taka deklaracja została złożona. Pracodawca powinien dobrze zaplanować wykonanie tego obowiązku, aby nie pominąć osób zatrudnionych już po przekazaniu informacji o tzw. ponownym autozapisie.

Jeśli pracodawca przekaże informacje o tzw. ponownym autozapisie w połowie lutego 2023 roku, to również pracownicy, którzy wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, powinni być poinformowani o tym obowiązku. Jednakże, pracodawca nie ma obowiązku informowania pracowników, którzy nie złożyli wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Symfonia HR

Wszystkie procesy HR w jednym systemie

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *