Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak w trzech krokach przygotować administracyjnie firmę do PPK?

Rafał Szwabo

Rafał Szwabo

Dyrektor ds. Planów Emerytalnych w TFI Allianz Polska SA

Długość czytania:

27 grudnia 2019

Obsługa PPK w każdej organizacji wymaga odpowiedniego przygotowania struktur administracyjnych. Aby sprawnie zarządzać zapisami, obsługą wniosków oraz pełnym dostosowaniem procedur kadrowych i płacowych jest odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie kluczowych w tym procesie osób i procesów. Podpowiadamy, jak w trzech prostych krokach, pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników może przygotować struktury administracyjne firmy do PPK.

1. Identyfikacja osób zatrudnionych do zapisania do PPK

Kluczowym obowiązkiem pracodawcy w zakresie PPK jest terminowe zapisanie do Planu osób zatrudnionych spełniających ustawowe kryteria. Dlatego też pracodawca powinien w pierwszej kolejności zidentyfikować listę tych osób, tak aby być w stanie wypełnić ustawowy obowiązek. Podejmowane działania powinny być realizowane wedle stanu na dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK, co najpóźniej może nastąpić dnia 11 maja 2020 roku.

Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK

2. Obsługa wniosków składanych przez zatrudnione przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK

Od dnia 1 stycznia 2020 roku osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat mogą składać pracodawcy deklarację re­zygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Deklarację taką składa się w formie papierowej na formularzu stanowią­cym załącznik do odpowiedniego rozporządzenia Ministra Finansów. Pracodawca powinien gromadzić przedmioto­we deklaracje, gdyż są one jedyną podstawą do nienaliczania wpłat do PPK. Natomiast osoby zatrudnio­ne w wieku od 55 do 69 lat mogą składać pracodawcy wnioski o zapisanie do PPK. Ustawa nie zastrzega szcze­gólnej formy dla tego dokumentu.

3. Dostosowanie procedur kadrowych, płacowych oraz systemów informatycznych

Istotną kwestią w zakresie przygotowania administracyj­nego PPK jest dokonanie odpowiednich modyfikacji w obowiązujących u pracodawcy procedurach kadrowych, płacowych oraz w obszarze IT.

Pamiętaj!

Jak zarządzać firmą w sytuacji kryzysowej?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Jak sprawnie zarządzać wnioskami urlopowymi?

Wciąż jeszcze w wielu organizacjach składa się wnioski urlopowe w formie papierowej do swojego kierownika, który następnie przekazuje wniosek do dział kadr. Organizacje, które przeszły przynajmniej częściową transformację cyfrową, wdrożyły obsługę wniosków za pomocą poczty e-mail. Nawet jednak ta druga metoda nie jest w pełni optymalna pod kątem szybkości i odciążenia działu kadr od zbędnych czynności administracyjnych.

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Jak wygląda obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu uprościć przepływ informacji krążących po firmie. Pozwala zaoszczędzić czas, przypisać koszty do właściwego projektu i miejsca w organizacji, ocenić potencjał przepływu pieniędzy (tzw. cashflow), ale też monitorować procesy przepływu informacji. Jak przepływ dokumentów wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym materiale.

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik