Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

DEI, czyli Diversity, Equity, Inclusion – chwilowy trend czy ważna zmiana w budowaniu zespołów?

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

2 grudnia 2022

DEI to stosunkowo nowa strategia, która może jednak znacząco wpłynąć na funkcjonowanie wielu polskich firm i zróżnicowanych – nie tylko kulturowo – zespołów. Dlaczego może się ona okazać przydatna w budowaniu zgranych teamów?

Czym właściwie jest DEI?

DEI to nic innego, jak konkretne wartości, którymi powinna kierować się każda odpowiedzialna organizacja. Mowa o:

  • różnorodności (diversity);
  • równości (equity);
  • włączeniu (inclusion).

Strategia znana jest głównie jako forma korporacyjnego szkolenia. Pomaga ona rozwijać funkcjonalną wiedzę na temat tożsamości wszystkich osób zatrudnionych oraz metod poruszania się w firmie w różnorodności. DEI można badać nie tylko w dużych korporacjach, ale i w innych środowiskach – np. placówkach edukacyjnych, ośrodkach zdrowia czy środowisku akademickim.

Przeczytaj także: Rekrutacja zdalna pracownika – jak się do niej przygotować? Jak ją przeprowadzić?

Różnorodność, równość i włączenie – czym są w odniesieniu do miejsca pracy?

Mówiąc o różnorodności, mamy na myśli wszelkie różnice, które mogą występować pomiędzy ludźmi – w tym przypadku między poszczególnymi pracownikami. To m.in. płeć, wiek, narodowość, język, rasa, pochodzenie etniczne, religia, status społeczno-ekonomiczny itp. W polskich firmach różnorodność staje się teraz normą – warto zatem dbać o to, aby wielokulturowe zespoły odpowiednio funkcjonowały. Równość jest z kolei koncepcją promującą sprawiedliwość i zagwarantowanie wszystkim zatrudnionym równych szans w miejscu pracy. Niezbędne jest w tym przypadku indywidualne podejście do każdego z pracowników. Pracodawca powinien zawsze brać pod uwagę wszelkie różnice występujące między osobami zatrudnionymi i dobierać zadania w taki sposób, aby wszyscy czuli się „równi”. Bezstronność, wyrównane szanse i uczciwość to w szanującej pracowników firmie podstawa. Włączenie pomaga budować kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, w którym wszyscy pracownicy o innym pochodzeniu czy mówiący innym językiem czują się bezpiecznie, są równo traktowane i mile widziane. Jego efekty możemy oceniać m.in. po tym, czy konkretne osoby mają szanse na rozwój oraz podejmowanie samodzielnych decyzji – niezależnie od tego, jakiej są płci, narodowości czy wyznania.

Symfonia HR

Wszystkie procesy HR w jednym systemie

DEI – chwilowy trend czy zmiana w budowaniu teamów?

DEI to stosunkowo nowy trend, który jednak w wielu firmach może stać się kluczem do budowania zgranych, współpracujących ze sobą zespołów. Różnorodność kulturowa jest aktualnie normą w dużej ilości polskich firm. Zaangażowanie na rzecz tej różnorodności, równości oraz integracji już dziś przynosi widoczne efekty. Strategia DEI pozwala zachęcać pracowników do empatii oraz samoświadomości i zwalczyć ewentualne – często nawet nieświadome – uprzedzenia. Dzięki niej możliwe jest promowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy – bez względu na pochodzenie, kolor skóry, religię czy wiek osób zatrudnionych. Wdrożenie DEI może znacząco wpłynąć na relacje zarówno między pracodawcą i pracownikami, jak również między samymi współpracownikami. Kontakt ten przekłada się z kolei na pracę całego zespołu i wszystkich firmowych działów, a tym samym – na rozwój przedsiębiorstwa oraz jego wizerunek. Każdą organizację da się odpowiednio przygotować do zarządzania zróżnicowanymi zespołami!

Przeczytaj także: Ocenianie pracownika w pracy zdalnej – efektywne metody oceny pracowników zdalnych

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *