Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

HR jako doradca dla biznesu i pulsometr firmy, czyli nowa rola działów HR

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

9 grudnia 2022

Dział HR to szereg różnych stanowisk – nie ogranicza się on jedynie do specjalisty ds. rekrutacji czy kadrowej. To również specjalista ds. szkoleń, integrator systemów HR czy… HR business partner – i na tym ostatnim dzisiaj się skupimy!

HR – nie tylko rekrutacja

HR, czyli dział zasobów ludzkich, najczęściej kojarzy się nam z rekrutowaniem pracowników, obowiązkami kadrowymi czy przeprowadzaniem szkoleń. Okazuje się jednak, że w dzisiejszych czasach pracownicy tego działu mogą być doskonałymi doradcami dla biznesu – nowe stanowiska takie jak HR Business Partner czy People Manager są tego doskonałym przykładem. Zapewniają one nowoczesne spojrzenie na biznes i pomagają zwiększyć standardy danej firmy. Obecnie do zadań działu HR należy również budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, jego kultury organizacyjnej oraz odpowiedniej komunikacji wewnętrznej. Pracownicy tych działów mogą również brać udział w budowaniu pozytywnych doświadczeń pracowników – a te wpływają na ich opinie o firmie i zaangażowanie w pracę.

Przeczytaj także: Digital well-being – jak zadbać o cyfrową równowagę w korzystaniu z technologii?

Kim jest HR Business Partner?

HR Business Partnering to nic innego, jak współpraca między działami HR a całym biznesem. HR Business Partner jest strategiem, który odpowiada za doradztwo w wybranych obszarach biznesowych – m.in. rekrutacji, employer brandingu czy motywowaniu pracowników. Wspiera on managerów innych działów w kwestiach związanych z polityką personalną oraz zasobami ludzkimi. HR jako doradca dla biznesu współpracuje z zarządem oraz kadrą managerską i ma wpływ na kierunek rozwoju firmy. Jest on doradcą nie tylko prezesów, członków zarządu czy wysoko postawionych managerów, ale również pracowników i kierowników liniowych. Współpraca HR Business Partnera z kierownictwem dotyczy m.in. działań rozwojowych, polityki rekrutacji, sprawdzania niezbędnych dla organizacji kompetencji czy monitorowania satysfakcji pracowników. HR Business Partner analizuje także sytuację w danym teamie i pomaga dostarczać takie rozwiązania, które mogą przynieść poprawę jego wyników.

Przeczytaj także: Feminatywy i zaimki – problemy językowe w HR

Symfonia HR

Wszystkie procesy HR w jednym systemie

Główne zadania HR Business Partnera

Do głównych zadań HR Business Partnera należy między innymi:

  • ścisła współpraca i wspieranie kadry managerskiej;
  • zarządzanie różnorodnymi procesami personalnymi, m.in. rekrutacją czy budowaniem zespołów;
  • tworzenie i realizacja strategii na różnych obszarach biznesu;
  • bieżąca współpraca i doradztwo dla kadry zarządzającej;
  • czuwanie nad wdrożeniem nowych rozwiązań dot. procesów HR;
  • działania employer brandingowe;
  • kontrola oraz zapobieganie wzrostowi absencji;
  • towarzyszenie pracownikom na różnych etapach ich ścieżki zawodowej.

Realizując wszystkie te cele, dział HR powinien kierować się wartościami, misją oraz kulturą organizacyjną firmy. Największym celem HR Business Partnera powinien być wzrost efektywności i wydajności ludzkich zasobów, dopasowanych do strategii biznesowej przedsiębiorstwa.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *