Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło? Zatrudnienie zleceniobiorcy

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

5 listopada 2022

W Twojej firmie jest potrzeba zatrudnienia zewnętrznego specjalisty lub agencji, którzy wykonają dla Ciebie konkretną usługę? Z pewnością szukasz zastanawiasz się, która umowa cywilnoprawna będzie najlepsza: umowa zlecenie czy umowa o dzieło? No właśnie, jaką umowę podpisać podczas zatrudnienia zleceniobiorcy?

Zanim podpiszesz umowę z zewnętrznym dostawcą usług, musisz poznać różnice między umową o dzieło a umową zlecenia. Poznanie różnic między obiema umowami cywilnoprawnymi pozwoli właściwie wybrać formę współpracy oraz przygotować się na odbiór efektów współpracy.

Umowa o dzieło – najważniejsze informacje

Umowa o dzieło to umowa, którą zawiera zlecający dzieło z przyjmującym zamówienie. Polega ona na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego zadania w określonym terminie, dającego konkretny, namacalny lub niematerialny rezultat. Umowa o dzieło może więc dotyczyć napisania określonej ilości treści na firmowego bloga (rezultat niematerialny), ale też wykonania na przykład ocieplenia domu (rezultat namacalny). 

Przeczytaj także: Prosty w obsłudze program do kompleksowej obsługi zatrudnienia w firmie

Umowa zlecenia – czego dotyczy?

Umowa zlecenia jest umową zawartą między zlecającym a przyjmującym zlecenie, w której ten drugi zobowiązuje się wykonać określoną czynność w zamian za określoną zapłatę, nie będąc do końca odpowiedzialnym za jej efekt końcowy. Dobrym przykładem są tu działania długofalowe, na przykład optymalizacja strony firmowego bloga pod SEO, na której efekt końcowy wpływa nie tylko praca zatrudnionego specjalisty, ale też wiele innych czynników niezależnych od niego.

Przeczytaj także: PIT-11 można przesłać pracownikom mailem

Umowa o dzieło vs. umowa zlecenia – różnice

Największą różnicą między umową zlecenia a umową o dzieło jest odpowiedzialność wykonawcy za efekt końcowy zadania. 

Umowa o dzieło to umowa rezultatu, która przeważnie ma charakter twórczy. Praca na umowie o dzieło musi doprowadzić do osiągnięcia konkretnego efektu, niezależnie od tego, czy jest on materialny czy nie. Po podpisaniu umowy o dzieło to jej wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat swojej pracy. 

Umowa zlecenia to umowa starannego działania, w której aż tak bardzo nie liczy się efekt końcowy, co kroki podjęte w celu jego osiągnięcia. Zleceniobiorca zobowiązuje się wtedy wykonać określoną czynność w określonym terminie, nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt.

Kolejną, istotną różnicą między umową o dzieło a umową zlecenia jest składka ZUS. Podpisując umowę o dzieło zleceniobiorca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, zdrowotnych ani chorobowych, nie są też odprowadzane za niego składki z tego tytułu. Z kolei umowa zlecenia to umowa, z tytułu której odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Niezależnie od formy umowy, każdy zleceniobiorca musi zapłacić podatek dochodowy.

Kolejną różnicą jest sposób wypowiedzenia umowy. W przypadku umowy zlecenia wypowiedzenie umowy może nastąpić w każdej chwili, natomiast w przypadku umowy o dzieło muszą zostać spełnione konkretne warunki, na przykład niedotrzymywanie terminu wykonania dzieła lub wykonanie go niezgodnie z umową.

Przeczytaj także: Zawieranie umów w ramach PPK – jak robić to prawidłowo?

Do największych różnic między dziełem i zleceniem należy również kwestia wynagrodzenia. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło jest jasno określone przez strony umowy w momencie jej podpisywania i może mieć dowolną stawkę. Z kolei w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia istnieje określona prawnie, minimalna stawka godzinowa za wykonaną pracę, która oczywiście może być punktem wyjściowym dla określenia wynagrodzenia. To od indywidualnych ustaleń i rodzaju zadania zależy, jak wysoką zapłatę otrzyma zleceniobiorca za godzinę swojej pracy. Całościowo wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowi więc iloczyn stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin.

Pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia jest też jeden element wspólny – koszty uzyskania przychodów. W obu przypadkach można obniżyć podstawę opodatkowania o zryczałtowany koszt uzyskania przychodu: w stawce podstawowej jest to 20%, a jeśli umowa zakłada korzystanie z praw autorskich –  stawka podwyższona to 50%.

Zobacz także: Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną: umowę-zlecenie lub umowę o dzieło?

Podsumowanie

Zatrudniając zewnętrznego dostawcę zastanów się więc, co dokładnie będzie efektem waszej współpracy. Na tej podstawie możesz zdecydować, jaką umowę cywilnoprawną podpisać ze zleceniobiorcą: umowę zlecenia czy umowę o dzieło.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Przywództwo

Wynagrodzenia

Zarządzanie
personelem

Zatrudnianie

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik