Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jakich pytań nie zadawać na rozmowie rekrutacyjnej?

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

13 grudnia 2022

Co do zasady w trakcie rozmów kwalifikacyjnych pracodawca nie może zadawać kandydatom pytań, które zbyt mocno ingerowałyby w ich życie prywatne – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Jakich kwestii nie należy więc poruszać, aby spotkania rekrutacyjne przebiegały zgodnie z prawem i nie godziły w dobra osobiste kandydatów?

Pierwszy rodzaj pytań zakazanych na rozmowie rekrutacyjnej: stan cywilny, plany na przyszłość

Jednym z pytań, których nie powinien zadawać rekruter podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jest to o stan cywilny. Kandydat nie powinien być pytany również o liczbę dzieci, fakt korzystania ze żłobka bądź przedszkola czy – w przypadku kobiet – plany dotyczące macierzyństwa. Może on wówczas pomyśleć, że pracodawca chce zbytnio ingerować w jego życie osobiste. Zdarza się również, że kandydatki planujące w najbliższym czasie powiększenie rodziny są po rozmowie rekrutacyjnej odrzucane na rzecz tych, które nie mają planów związanych z potomstwem. Oprócz kwestii związanych ze stanem cywilnym czy macierzyństwem rekruter nie ma prawa pytać kandydatów o stan zdrowia – np. przebyte choroby czy ewentualne schorzenia przewlekłe. Pracodawca może otrzymać wyłącznie oświadczenie o zdolności do pracy na danym stanowisku wystawione przez lekarza medycyny pracy. Jedynie ten dokument może być podstawą do zatrudnienia lub jego braku ze względów medycznych.

Przeczytaj także: HR jako doradca dla biznesu i pulsometr firmy, czyli nowa rola działów HR

Drugi rodzaj pytań zakazanych na rozmowie o pracę: poglądy polityczne, wyznanie, pochodzenie etniczne

Innym rodzajem pytań, których nie powinien usłyszeć kandydat podczas rozmowy rekrutacyjnej, są te dotyczące wyznania religijnego czy poglądów politycznych. Każdy pracownik powinien być szanowany w miejscu pracy niezależnie od swojego światopoglądu. W przeciwnym razie może on czuć się dyskryminowany i traktowany inaczej niż pozostali współpracownicy. Niekiedy konkretne osoby są faworyzowane ze względu na swoje polityczne poglądy – taka sytuacja nie powinna mieć jednak miejsca w żadnej firmie. Religia również nie powinna w najmniejszym stopniu wpływać na sposób postrzegania pracownika. Zakazane jest także pytanie kandydatów o:

  • pochodzenie etniczne;
  • przynależność do związków zawodowych;
  • stan majątkowy;
  • członków rodziny;
  • orientację seksualną.

Co istotne, kandydat ma pełne prawo przerwać rozmowę, jeżeli usłyszy tego rodzaju pytania.

Przeczytaj także: Grzechy główne HRowca – czego powinniśmy się wystrzegać?

Symfonia HR

Wszystkie procesy HR w jednym systemie

Trzeci rodzaj pytań zakazanych na rozmowie rekrutacyjnej: niekaralność kandydata

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca nie może również zapytać kandydata o jego niekaralność. Nie ma on też prawa poprosić o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. Taka prośba musi być zawsze poparta podstawą prawną. Wyjątek stanowią niektóre konkretne profesje oraz stanowiska – m.in. w służbach mundurowych, służbie cywilnej czy innych zawodach związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem. Wówczas takie pytanie ma uzasadnienie i jest w pełni zgodne z prawem, a pracodawca może wymagać od kandydata zaświadczenia. W takich sytuacjach najczęściej występuje on do Krajowego Rejestru Karnego we własnym zakresie, składając wniosek o udzielenie informacji dot. niekaralności danej osoby. W innych sytuacjach – np. podczas rozmowy o pracę w korporacji czy na magazynie – jest to niedopuszczalne.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *