Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – co wchodzi w skład kosztów pracodawcy?

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

12 czerwca 2023

Zatrudniając w firmie pracowników, pracodawca musi liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów poza wynagrodzeniem. Zależą one m.in. od takich czynników jak wysokość pensji czy forma zatrudnienia. Co zaliczamy zatem do kosztów zatrudnienia pracownika w zależności od rodzaju umowy?

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku

Głównym kosztem, jaki ponosi pracodawca w przypadku pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, jest wynagrodzenie za ich pracę. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, z kolei od 1 lipca wzrośnie ona do 3600 zł brutto. Kwota ta stanowi więc minimalne wynagrodzenie, jakie pracodawca będzie musiał zapłacić zatrudnionym za wykonywane przez nich obowiązki. W związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w stosunku do poprzednich lat wzrosła również wysokość poszczególnych składek.

Symfonia ERP Kadry i Płace

Program zawsze zgodny z przepisami prawa!

Koszty zatrudnienia na umowie o pracę

Z największymi kosztami zatrudnienia musi liczyć się pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzinowym. Oprócz samej pensji musi on opłacić niezbędne składki ZUS, czyli składkę rentową, emerytalną i wypadkową oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. Co więcej, wynagrodzenie dzieli się na stałe, czyli zasadnicze, oraz zmienne – prowizje, premie itp. Pracodawca jest ponadto zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich szkoleń BHP pracowników czy ich badań lekarskich – zarówno wstępnych, jak i tych kontrolnych. W koszty zatrudnienia pracownika na umowie o pracę wliczają się także dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych czy wynagrodzenie chorobowe.

Umowa zlecenie – koszty zatrudnienia pracownika

Koszty zatrudnienia w przypadku umowy zlecenia różnią się w zależności od konkretnego przypadku. Niekiedy pracodawca nie musi odprowadzać składek – np. w sytuacji, gdy pracownik jest jednocześnie zatrudniony na umowę zlecenie w innej firmie, w której otrzymuje przynajmniej płacę minimalną. Na podstawie umowy zlecenia zatrudniani są często również studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia – w tym przypadku także pracodawca nie opłaca składek ZUS za pracownika. W sytuacji, gdy umowa zlecenie stanowi jedyne źródło dochodów danej osoby i jest ona zatrudniona wyłącznie w jednej firmie, składki wliczane są już do kosztów zatrudnienia. Pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi także minimalną stawkę godzinową, wynoszącą obecnie 22,80 zł.

Przeczytaj także: Koszty pracodawcy – ile kosztuje zatrudnienie pracownika?

Koszt zatrudnienia pracownika na umowie o dzieło

W przypadku umowy o dzieło koszty zatrudnienia pracownika prezentują się inaczej niż w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenia. Ten rodzaj umowy nie podlega bowiem oskładkowaniu, co oznacza, że pracodawca nie musi odprowadzać składek ZUS od tak zatrudnionych osób. Do kosztów zatrudnienia zalicza się więc wyłącznie wynagrodzenie za pracę (brutto). W sytuacji, kiedy pracownik jest już zatrudniony na podstawie umowy o pracę i podpisuje umowę o dzieło z tym samym pracodawcą, składki również wlicza się do kosztów zatrudnienia.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *