Fundacja Symfonii

Mamy misję!

W Symfonii jesteśmy szczególnie wrażliwi na otaczający nas świat. W kontekście problemów społecznych, środowiskowych i tych związanych z wykluczeniem cyfrowym, mamy odwagę, by głośno o tym mówić. Mamy także odwagę by podjąć wyzwanie dobroczynności, wyznaczać ambitne cele i ciągle doskonalić formułę wsparcia - chcemy, żeby oferowana przez nas pomoc była jak najlepsza.​

Symfonia

Dlatego z dumą prezentujemy Fundację Symfonii, która powstała w 2023 roku. Nasza Fundacja to zespół wyjątkowych osób, które łączy jeden cel:

#dobroczynność
Cele Fundacji Symfonii

Fundacja Symfonii swoją działalnością będzie wspierać:

promowanie przedsiębiorczości i rozwoju umiejętności zawodowych wśród kobiet, szczególnie w finansach i IT, wzmacnianie edukacji matematycznej, cyfrowej i technicznej oraz kompetencji liderskich wśród dziewczynek

rozwój świadomości klimatycznej i ochronę środowiska naturalnego, w tym promowanie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, digitalizacji obiegu dokumentów oraz zmniejszenia śladu węglowego

inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym wolontariaty pracownicze oraz oddolne inicjatywy pracownicze

Symfonia Symfonia Symfonia
Symfonia Symfonia Symfonia
W jaki sposób Fundacja Symfonii będzie realizować swoje cele?
  • Realizacja projektów aktywizujących zawodowo kobiety i edukujących dziewczynki, m.in. poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, mentoringu i coachingu.
  • Promocja nowych technologii i ochrony środowiska.
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz cyfrowej transformacji firm i ochrony środowiska.
  • Promowanie celów statutowych i organizowanie zbiórek na ich realizację.
  • Współpraca z sektorem prywatnym, publicznym i NGO wspierającym prawa kobiet, edukację, przedsiębiorczość i ochronę środowiska.
Nasze inicjatywy
Sprawdź, jak działamy! Nasz blog
Jak możesz wspomóc Fundację Symfonii?

Działania naszej Fundacji możesz wesprzeć, przekazując środki
pieniężne lub materialne. Skontaktuj się z nami i dowiedz, jak to zrobić!

Kontakt z Fundacją Symfonii

Wesprzyj nas i dołącz do wspólnych działań zebranych pod

#dobroczynność
Fundacja Symfonii

NIP: 7011172719

KRS: 0001067282

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

Adres

ul. Aleje Jerozolimskie 132,

02-305 Warszawa

Numer rachunku bankowego:

72 1240 1037 1111 0011 3382 9186

Zarząd Fundacji Symfonii:
Symfonia

Małgorzata Ściślak

Członek Zarządu
Symfonia

Wioletta Kałoska

Członek Zarządu