Symfonia ERP e-Pracownik

to rozszerzenie programu naszego systemu kadrowego, dzięki któremu usprawnisz komunikację i zarządzanie pracownikami.

Służy do samoobsługi pracowniczej, wspomaga pracę pojedynczym pracownikom i ich kierownikom.

Zarządzanie komunikacją z pracownikami, nigdy nie było tak efektywne!

Symfonia ERP e-Pracownik umożliwia pracownikom dostęp do ważnych dla nich informacji online, w dowolnym momencie, z dowolnego urządzenia. To realne odciążenie pracy działu kadrowego!

Usprawniona komunikacja
Pracownicy mają dostęp do swoich danych online (np. saldo swojego urlopu, PIT-11, paski płacowe). Kierownicy akceptują składane wnioski elektronicznie.
Pracowniczy self-service
Wybrane dane pracownicy mogą zmieniać samodzielnie oraz składać elektroniczne wnioski i oświadczenia.
Wygoda użytkowania
Wybrane procesy kadrowe są ewidencjonowane elektronicznie, dzięki czemu można je w każdej chwili błyskawicznie odnaleźć. Specjaliści kadrowi mogą sprawdzić, kto i kiedy zapoznał się ze swoją dokumentacją pracowniczą.

Symfonia ERP e-Pracownik usprawnia pracę stacjonarną i zdalną, dzięki możliwości pracy na komputerach i urządzeniach przenośnych. Usprawnia i przyspiesza komunikację między pracownikami i menedżerami.

Szybkie zatwierdzanie nieobecności

Dział kadrowy akceptuje elektroniczne wnioski urlopowe i inne nieobecności, o czym pracownik jest natychmiast informowany.

Harmonogram czasu pracy

Przełożony może określić kalendarz pracy dla członków swojego zespołu, wykorzystując wzorce dni z programu Symfonia ERP Kadry i Płace oraz wprowadzać w nich zmiany.

Rejestracja czasu pracy

Pracownicy potwierdzają obecność w pracy na swoich urządzeniach, a system daje możliwość wglądu w listę obecności danego dnia, planowanych absencjach itd. Aplikacja współpracuje także z systemami RCP.

Sprawdź, jak wiele możesz zrobić z programem
Symfonia e-Pracownik
Poznaj szczegóły

Symfonia ERP e-Pracownik wspomaga samoobsługę pracowniczą w firmach

Jako moduł systemu Symfonia ERP Kadry i Płace, uzupełnia wachlarz rozwiązań, które dajemy profesjonalistom kadrowo-płacowym oraz poszczególnym pracownikom.

Symfonia ERP Kadry i Płace

Kompletny system do profesjonalnego zarządzania obszarem kadrowo-płacowym

Więcej

Symfonia HR

Aplikacja chmurowa wspierająca zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach

Więcej
Grupy spółek zależnych
Grupy spółek mogą skorzystać ze specjalnej korzystnej cenowo licencji, umożliwiającej dostęp dla każdej ze spółek grupy do systemu.

Specjalne sposoby konfiguracji programu są dostępne w przypadku organizacji zrzeszających grupy spółek powiązanych ze sobą. Specjaliści i kierownicy pracujący w kilku firmach należących do grupy mogą łatwo przełączać się między nimi. Wystarczy też, aby pracownik zatrudniony w kilku firmach złożył pojedynczy wniosek o urlop, aby informacja ta zarejestrowana została we wszystkich spółkach, dla których pracuje.
Biura rachunkowe
Dla biur rachunkowych przygotowaliśmy specjalną ofertę umożliwiającą obsługę procesów kadrowych, płacowych i HR za pomocą aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik.

Wiele biur rachunkowych docenia Symfonię ERP e-Pracownika jako wygodne narzędzie usprawniające ich pracę, a klientom biur umożliwiające nowe lepsze metody pracy. Pracownicy firmy klienta uzyskują bezpośredni dostęp do systemu, a wprowadzone przez nich zmiany przenoszone są do obsługiwanych w biurze baz danych systemu Symfonia ERP Kadry i Płace. Zmniejsza to czas od momentu wystąpienia zdarzeń biznesowych (np. wystąpienia nadgodzin czy złożenia wniosku do urlop) do momentu przetworzenia tej informacji przez specjalistę w biurze rachunkowym. Zmniejsza się także ryzyko błędu w przekazywaniu i ręcznym przenoszeniu informacji, a dane przekazywane są w bezpieczny sposób zawsze zaszyfrowanym kanałem.

Dajemy Ci wsparcie na każdym etapie pracy z programem

Każdy użytkownik systemu Symfonia ERP Kadry i Płace może skorzystać z merytorycznego wsparcia w Centrum pomocy Symfonii, a w dziale przygotowanym dla użytkowników aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik znajdziesz niezbędne poradniki dotyczące pracy na tej aplikacji.

Nasz Blog

Zobacz inne teksty na naszym blogu!

10 Maja 2021

Jak technologia wspiera działy HR i pracowników w lockdownie?

Pomimo trwającej pandemii i powracających lockdownów, firmy kontynuują działalność. Utrudnienia mocno je utrudniają, ale niemal wszystkie procesy biznesowe muszą być kontynuowane. Priorytetowe dzisiaj okazują się takie obszary jak zapewnienie bezpiecznej pracy pracownikom.

Czytaj więcej
26 Kwietnia 2021

Jak systemy HR pomagają w organizacji ocen pracowniczych, zarządzaniu celami i przekazywaniu informacji zwrotnej? [WEBINARIUM]

Okresowa ocena pracownika to istotne narzędzie wspierające rozwój kompetencji oraz realizację wyznaczonych celów. Pomaga analizować postępy oraz osiągnięcia pracowników, poprawia wydajność i jakość pracy oraz wspiera w wyrównywaniu luk kompetencyjnych między osobami zajmującymi te same stanowiska.

Czytaj więcej
25 Listopada 2020

Cztery ważne pytania przy ocenie pracy zdalnej

W 2020 roku więcej osób pracuje zdalnie niż kiedykolwiek wcześniej. Tegoroczne wydarzenia tylko przyspieszyły trend, który już wpływał na biznes. Pracownicy docenili możliwość pracy z dowolnego miejsca, przy czym okazuje się, że wcale nie cierpi na tym jej jakość.

Czytaj więcej
Sprawdź, jak wiele możesz zrobić z aplikacją Symfonia ERP e-Pracownik
Elektronicznie wnioski urlopowe i inne nieobecności
Pracownik w kalendarzu wskazuje typ urlopu, a następnie datę, kiedy chciałby go wykorzystać. Jego przełożony (lub przełożeni) akceptuje lub odrzuca wniosek, o czym pracownik jest natychmiast informowany. Ostateczna informacja o urlopie automatycznie trafia do kalendarza pracownika w systemie Symfonia ERP Kadry i Płace, gdzie specjalista dokonuje rozliczenia nieobecności. Oprócz urlopu wypoczynkowego standardowo w e-Pracowniku obsłużysz także urlopy na żądanie, z powodu opieki nad dzieckiem do 14. roku życia (w godzinach i dniach), okolicznościowe i wnioski o pracę zdalną. Umożliwia także konfigurację dowolnego typu nieobecności. Funkcjonalność w pełni zastępuje obieg dokumentów papierowych i jest wystarczająca w przypadku kontroli dokumentacji.
Rozbudowany self-service
Więcej procesów realizowanych bezpośrednio przez pracowników w formie samoobsługowej (self-service) przez przeglądarkę internetową to nie tylko większa wygoda, ale też mniej błędów podczas przepisywania danych z papierowych dokumentów do Symfonia ERP Kadry i Płace. To znaczna oszczędność czasu pracowników oraz specjalistów ds. kadr i płac. Dodatkową korzyścią cyfryzacji takich procesów jest pełna ewidencja wszelkich zakończonych pomyślnie (i niepomyślnie) spraw i wszelkich informacji zarejestrowanych podczas ich przetwarzania. Ułatwia pracę zdalną i w strukturach rozproszonych.
Pełny dostęp do informacji
Każdy pracownik firmy może w dowolnym momencie sprawdzić swoje saldo urlopowe oraz aktywne i przeszłe wnioski urlopowe. Każdy z wniosków zawiera pełne informacje o procesie akceptacji – kiedy i przez kogo zostały złożone, kto i kiedy je zaakceptował albo odrzucił (z podaniem powodu danej decyzji).
Obsługa zastępstw
Podczas składania wniosku pracownik może wskazać, kto będzie go zastępował podczas nieobecności. Podczas akceptacji wniosku kierownik ma wgląd w pełną informację o dostępności osób z jego zespołu w trakcie planowanej nieobecności, co pomaga podjąć właściwą decyzję.
Wgląd we własne dane i ich aktualizacja
Możliwość udostępniania pracownikom dostępu do wybranych własnych danych ewidencjonowanych w programie Symfonia ERP Kadry i Płace oraz możliwość wnioskowania o ich zmianę. Dzięki temu pracownicy mogą na przykład zweryfikować swoje adresy korespondencyjne i wprowadzać w nich zmiany, które po zatwierdzeniu automatycznie przeniosą się do kartoteki danych osobowych w programie kadrowo-płacowym. Można wykorzystać dowolne pola już dostępne w module Symfonia ERP Kadry i Płace lub dodać nowe pozycje, np. potrzebne dla realizacji zadań w poszczególnych zespołach.
Wnioski pracownicze
Istnieje możliwość stworzenia zbioru wniosków, oświadczeń czy poleceń, które będą dostępne dla pracowników i kierowników. Mogą one dotyczyć zarówno procesów związanych z HR (np. zgłoszeniem członka rodziny do ubezpieczeń), procesów stricte kadrowych (jak wnioski dotyczące PPK, wnioski o premie dla członków zespołu itp.) jak i innymi procesami firmowymi (np. zamówieniem wewnętrznym czy zleceniem wykonania konkretnej pracy). W ramach self-service można skonfigurować dowolną ścieżkę akceptacji, przenieść wybrane wprowadzone przez pracownika lub kierownika dane do programu, wykonać opcjonalne wydruki czy przekazać załączniki.
Harmonogramowanie czasu pracy
Podczas planowania kierownik może określić kalendarz pracy dla członków swojego zespołu, wykorzystując wzorce dni z programu Symfonia ERP Kadry i Płace oraz wprowadzać w nich zmiany. Możliwe jest zarządzanie zarówno dniami wolnymi i roboczymi, jak i określanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Harmonogram można stworzyć dla zwykłego, zadaniowego i równoważnego czasu pracy, zarówno dla pełnych jak i niepełnych wymiarów czasu pracy. W przypadku nagłej zmiany organizacji pracy, możliwe jest edytowanie harmonogramu. Opcjonalnie można także planować pracę zleceniobiorcom i współpracownikom, z którymi firma nie zawarła umowy o pracę. Proces harmonogramowania alternatywnie można przeprowadzić poza systemem i wczytać do niego gotowy arkusz kalkulacyjny MS Excel zawierający harmonogramy.
Elastyczne ustawienia okresów rozliczeniowych
Program daje możliwość ustawienia innego niż miesięczny okresu rozliczeniowego – np. trzymiesięczny. Umożliwia także częściowo zautomatyzowane uznawanie przepracowanych poza harmonogramem godzin jako nadliczbowych oraz ich odbiory.
Integracja z Symfonią ERP Kadry i Płace
Wszystkie wprowadzone podczas harmonogramowania dane są automatycznie przenoszone do modułu Symfonia ERP Kadry i Płace. Dzięki temu zanika ryzyko wprowadzenia błędnych danych do systemu, a specjalista ds. kadr i płac zyskuje pełną kontrolę nad całym procesem. Wszystkie dane o czasie pracy mają wpływ na zgodne z prawem wyliczenia – np. wynagrodzenie godzinowe czy wykorzystane urlopy.
Przycisk rozpoczęcia i zakończenia pracy
Pracownicy potwierdzają godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy bezpośrednio w systemie, na swoich komputerach lub telefonach komórkowych. Można określić strefy GPS, w których pracownicy mogą potwierdzić, że dotarli do pracy.
Elektroniczna lista obecności
System umożliwia wgląd w listę obecności na podstawie kliknięć o rozpoczęciu oraz zakończeniu pracy lub informację o zaplanowanej wcześniej nieobecności danego dnia. Pozwala sprawdzić w dowolnym momencie, kto jest w danej chwili w pracy.
Integracja z systemami RCP
Symfonia ERP e-Pracownik może być także połączony z popularnymi systemami rejestracji czasu pracy dostępnymi na rynku. Zapisy godzin wejścia/wyjścia z pracy oraz przerw są wtedy przenoszone i oznaczane w Symfonii e-Pracowniku, gdzie mogą być weryfikowane i korygowane przez kierownika. Takie zapisy można też wczytać z pliku.
Akceptacja i rozliczanie delegacji
Program umożliwia pełną obsługę delegacji w formie elektronicznej. Największe korzyści dostrzegą ci, którzy pracują głownie w terenie i mają niewiele okazji do dostarczenia drukowanych lub uzupełnionych ręcznie dokumentów do biura. Pracodawca zyskuje większe możliwości akceptacji wyjazdów służbowych, kontroli kosztów oraz dodatkową oszczędność czasu pracy pracowników.
Delegacje krajowe umożliwiają:
Raportowanie czasu na projekty
Po wykonaniu zadania lub w jego trakcie pracownicy korzystający z systemu oznaczają precyzyjnie, ile czasu i w jakich godzinach pracowali nad konkretnym zadaniem. Dane te przenoszone są następnie do programu kadrowo-płacowego, gdzie mogą być wykorzystane do przygotowania szczegółowych raportów z czasu pracy na projektach. Innym sposobem wykorzystania tych informacji jest przygotowanie adekwatnego dokumentu księgowego, uwzględniającego dokładną wartość wynagrodzenia i narzutów pracodawcy poniesionych w związku z konkretnymi zadaniami i zapisanie tego dokumentu w buforze systemu finansowo-księgowego Symfonia. Rozwiązanie każdorazowo wymaga wdrożenia.
Podgląd wynagrodzeń
Pracownicy mają dostęp do podglądu swoich wynagrodzeń, w formie dynamicznie generowanego paska i/lub rocznej karty wynagrodzeń na podstawie obliczonych w programie płacowym pensji.
Udostępnianie PIT-11 i innych dokumentów pracownikom
Ważne dla pracowników dokumenty można publikować bezpośrednio w witrynie Symfonia e-Pracownik, na kontach poszczególnych osób. Po przygotowaniu dokumentów w programie Symfonia ERP Kadry i Płace gotowe pliki PDF z paskami wynagrodzeń lub PIT-11 można masowo wczytać do portalu i udostępnić pracownikom. Dla każdego z dokumentów rejestrowana jest informacja o tym, że pracownik dokument otrzymał i otworzył. Pracownicy mają możliwość pobierania tych dokumentów.
Dostęp do listy współpracowników
Pracownicy i kierownicy mają dostęp do struktury organizacyjnej firmy zawierającej wszystkich współpracowników. W dowolnym momencie mogą sprawdzić ważne informacje o innych osobach zgodnie ze swoimi uprawnieniami – np. szybko ustalić jaki telefon służbowy czy e-mail ma kolega z innego oddziału.
Wielojęzyczność
Symfonia e-Pracownik w standardzie obsługuje następujące języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński. Każdy z użytkowników może wybrać preferowany język.
Bezpieczeństwo
Symfonia ERP e-Pracownik może być uruchomiony zarówno na serwerach Windows, jak i w chmurze. Witryna systemu dostępna jest całodobowo, bez ograniczeń czasowych, z każdego miejsca, a aktualizacja danych pomiędzy Symfonią ERP e-Pracownikiem a Symfonią ERP Kadry i Płace następuje niemal natychmiast. Pracownicy, korzystając z systemu, mogą użyć dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową – komputera, smartfonu czy tabletu. Oprócz standardowych metod logowania opcjonalnie możliwa jest także integracja z firmową domeną Windows oraz wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem a serwerem jest szyfrowana bezpiecznym protokołem SSL.
Nowoczesny design
Nowoczesny interfejs systemu tworzony jest w technologii wspieranej i rozwijanej przez Google – Angular & Material Design. Główna witryna systemu automatycznie dostosowuje się do dowolnego rozmiaru wyświetlacza – od najmniejszych do największych – i zawsze jest równie wygodna w użyciu i atrakcyjna wizualnie, niezależnie od tego, czy pracujesz na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie czy smartfonie. Komponenty bazodanowe wykorzystują ceniony i stosowany także w głównych modułach innych programów oferowanych przez Symfonię silnik Microsoft SQL Server. Komponenty wymiany danych przez API oraz sama aplikacja Symfonia e-Pracownik bazują na technologii Microsoft .NET, a wszelka komunikacja systemu szyfrowana jest przy użyciu protokołu SSL.